Färre asylboenden i länet – avtal sägs upp i förtid

Textstorlek:

Antalet asylboenden i länet minskar kraftigt. Delvis beror det på att de asylsökande blivit färre, men i några fall har Migrationsverket valt att säga upp avtalen i förtid med olika boenden.

I början av augusti flyttades omkring hundra människor från Norrbygården i Fagersta till andra delar av landet. Man försökte så gott man kunde undvika att flytta på människor som fått jobb eller praktik i Fagersta.

I och med de nya strängare asyllagarna som började gälla i somras får färre människor uppehållstillstånd och Migrationsverket har därför börjat dra ned på platserna på asylboenden.
I fallet Norrbygården spelade det också in att det var trångbott på boendet.

Björkås asylboende i Norberg utrymdes redan 2015 på grund av att det var ett så kallat tilläggs-boende med kortare kontrakt med Migrationsverket och de boende flyttades till andra asylboenden i länet. Här fanns 70 platser.

Fliken är ett skyddat boende i Norberg med 92 platser. Här är man mer restriktiv med att ta emot besök än på andra asylboenden.

Klackbergsgården har nyligen utrymts trots att kontraktet med Migrationsverket ännu inte
löpt ut utan sträckte sig fram till den 20 september. Detta på grund av allvarliga brister på boendet. Enligt P4 Västmanland bestod
bristerna bland annat i att fyra asylsökande fick bo i rum med tre sängar, att det fanns anmärkningar på brandsäkerhet, ventilation och avlopp, att frukosten var bristfällig och i att miljön var farlig för barn, Att det varit kaos och upplopp på boendet spelade också in.

En annan brist har bestått i att de asylsökande på Klackbergs-gården upprepade gånger serverats griskött, trots att majoriteten av de asylsökande på grund av sin religion och kultur inte äter detta.

Ägarna till Klackbergsgården fick flera chanser på sig att åtgärda bristerna, men så skedde inte berättar P4 Västmanland.
De flesta barn som går i skolan i Norberg och en del vuxna som fått eller är på gång att få arbete i Norberg har fått flytta till andra boenden eller lägenheter i Norberg eller Skinnskatteberg. Men många har fått flytta till Migrationsverkets boenden i Kramfors, Östersund eller Skellefteå.

En grupp upprörda asylsökanden som inte fått tillräcklig information om flytten vägrade till en början att gå av bussen till de nya boendena. Klackbergsgården hade 110 platser.

Västsura herrgård, Surahammar, är ett av få asylboenden i Sverige som är HBTQ-certifierat.Noendet har plats för 130 stycken asylsökande.

Asylboendet på Mälarcampingen, Västerås, har också utrymts under sommaren. De flesta boende fick flytta till Flygskytten eller Signalisten, men några personer fick tillfälliga nya boenden hos privatpersoner som själva erbjöd de asylsökande plats.

Signalisten och Flygskytten, bägge belägna på Hässlö i Västerås finns alltså fortfarande kvar. Planer fanns fram till helt nyligen på ett nytt asylboende i Barkarö men den tilltänkta utföraren fick nej på sin ansökan i alla rättsliga instanser.

Lars Brånn, chef för Migrationsverket i Västerås gjorde då detta blev känt ett uttalande till vlt.se om att några nya asylboenden förmodligen inte blir aktuella i Västerås.

– Det här är en helt ny situation för oss när fler återvänder än kommer hit. Det gör att vi får fler platser lediga sade han till P4 Västmanland i somras.

Lisa Parland

 

Fakta De nya asylreglerna

Den 20 juli trädde de nya asylreglerna i kraft. Reglerna är enligt all expertis en starkt bidragande orsak till att antalet asylsökande som kommer till Sverige minskat.

Tidigre var huvudregeln att den som fick asyl fick permanent uppehållstillstånd. Numera är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel. En person som bedöms ha flyktingstatus får uppehållstillstånd i tre år medan de som räknas som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader. I Sverige får omkrong var tionde syrier flyktingstatus och de resterande nio syrierna klassas som alternativt skyddsbehövnde.

En asylsökande som då det tillfälliga uppehhållstillståndet gått ut vill stanna i Sverige permanent måste visa att han eller hon har jobb och kan försörja sig själv. Ett undantag i lagen har skapats för vissa fall som gäller barn.

Rätt till familjeåterförening gäller numera bara de som har flyktingstatus och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år. Övriga asylsökande har inte rätt till familjeåterförening om inte deras ansökan lämnades in före den 24 november 2015. Rätten till familjeåterförening gäller numera också enbart för personens maka eller make, sambo samt barn under 18 år.

Källa : Migrationsverket