Nu ska det byggas i byn

14 nya bostäder planeras. Första huset tros byggas under våren 2017 här på Romfartuna äng. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Nu satsas det på Romfartuna. 14 nya villor kan byggas och det förväntas komma fler barnfamiljer till byn, vilket ökar förhoppningen om att Romfartuna skola kommer att byggas ut så småningom.

– Vi har 36 barn nu, 10 mer än vi brukar ha. Det blir trångt. Vi har flyttat årskurs 1-3 till Tibbleskolan, säger Annica Avelin som är rektor på Romfartuna skola och Tibbleskolan.

Och med fler barn växer även personalstyrkan. En person extra har anställts, så nu är de fyra personer i personalen i höst.

På Romfartuna skola går barn från förskoleklass och upp till årskurs 3. Paviljonger byggs vid skolan för att skapa mer yta till undervisningen och när dessa är färdigbyggda kan barnen gå i skolan i Romfartuna istället för att bussas till Tibbleskolan.

– Troligtvis blir paviljongerna klara i vinter, tror Annica Avelin.

Att bo i Romfartuna är eftertraktat.

– Det finns en sammanhållning och ordnas mycket aktiviteter hos byborna, säger Annica Avelin.

Annica Avelin berättar att demografin setts över och antalet skolbarn förväntas bli ännu högre i framtiden. Hon har en stor tilltro till att skolan kommer att byggas ut, inte minst nu när det dessutom byggs nytt i bygden.

– Önskemål om en tillbyggnad av skolan är inlämnad till kommunen, men sedan tar det väl ett tag innan den kommer upp i kommunfullmäktige. Tills dess får vi nyttja paviljongerna, säger hon.

14 nya hus ska byggas av Myresjöhus. Den största tomten är 2 281 kvadratmeter stor.

– Första visningshuset är nog klart i slutet av året och det första huset kommer säkert byggas under våren 2017, tror Tommy Schwartz på Myresjöhus.

Detaljplanen är från 1992 då Myresjö mark AB köpte marken som är belägen norr om och i direkt anslutning till kyrkan och skolan.

– Det är längesedan som marken köptes så det är glädjande att de vill bygga på den nu. Det är väldigt positivt för Romfartuna, säger Lars Kallsäby (C), ordförande i Byggnadsnämnden.

– Skolan är redan full och det möjliggör en utbyggnad av skolan ännu mer, säger han.

Kommunen äger mark vid skolan och på sikt tror han att skolan kan byggas ut. Han talar också om att byn behöver en samlingslokal.

– Bygdegården brann ned för många år sedan. Kyrkan har en mindre lokal men en bygdegård behövs i en sådan bygd där det finns så mycket engagemang som i Romfartuna. Lokala centerpartister i Romfartuna driver frågan, säger Lars Kallsäby.

Frågan är hur stort Romfartuna kommer att bli.

Kan det till exempel bli affär här?

– Nej, så stort kommer det inte att bli, tror Lars Kallsäby.

Men en utbyggnad av skolan låter han övertygad om.

– Ja, då en byggnation av hus finns där ökar behovet, säger han.