Så långt får du gå innan skolskjutsen kommer

Kommunerna kan inte välja bort anordnande av skolskjuts om behov finns. Foto: Arkiv
Textstorlek:

​Hur långt avståndet mellan hem och skola ska vara för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts finns inte reglerat i skollagen. Det betyder dock inte att kommunerna kan välja bort anordnande av skolskjuts om behov finns. 

Johan Hardstedt, jurist på Skolverket reder ut begreppen.

– Det som gäller för elever i grundskolan och grundsärskolan regleras i 10 kapitlet, paragraf 32 och och 11 kapitlet, paragraf 31.

– Rätten till skolskjuts enligt dessa bestämmelser innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

– Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall, säger Johan Hardstedt.

Nedan följer en sammanställning över vilka avstånd mellan hem och skola Västmanlands kommuner anser berättigar till skolskjuts

Uppgifterna om avstånd mellan hem och skola är hämtade från respektive kommuners officiella hemsidor.

Som framgår av Johan Hardstedts uttalande kan enskilda elever, som har närmare till skolan än det angivna avståndet, ändå ha rätt till skolskjuts.

Till exempel kan funktionsnedsättning eller trafikförhållanden ge den rätten.

Att avståndet för förskoleklass respektive gymnasium finns listat under vissa kommuner och inte andra, beror på att det inte finns någon nationell lag om att kommuner är skyldiga att ordna skolskjuts för elever i förskoleklass respektive gymnasium.

Däremot kan förstås en kommun frivilligt åta sig att erbjuda skolskjuts även för elever i förskoleklass respektive gymnasium.

Att vara berättigad skolskjuts innebär inte automatiskt att man blir upphämtad vid tomtgränsen.

Också reglerna för hur långt det får vara mellan elevens hem och hållplatsen skolskjutsen utgår från skiljer sig åt från kommun till kommun.

De flesta kommuner tillämpar samma avståndsgräns för hur långt det får vara mellan hemmet och hållplatsen som för hur Iångt det får vara mellan hemmet och skolan för att eleven ska vara berättigad skolskjuts.

Men inte alla.

I Surahammars kommun får en elev till och med årskurs 3 ha 3 kilometer mellan hemmet och hållplatsen och en elev i årskurs 4–9 får ha 5 kilometer.

I Skinnskatteberg däremot har reglerna nyligen ändrats så att eleverna i årskurs 1 och 2 får ha högst 1 kilometer, eleverna i årskurs 3 och 4 högst 2 kilometer och eleverna i årskurs 5 till 9 högst 3 kilometer mellan hemmet och hållplatsen.

Enligt tidigare regler gällde avståndet 3 kilometer oavsett elevens ålder.

Lisa Parland

 

Fakta:

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

ARBOGA

Förskoleklass – årskurs 3 Skolväg minst 3 kilometer:

Årskurs 4-6 Skolväg minst 4 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg minst 5 kilometer

Gymnasiet Skolväg minst 6 kilometer

FAGERSTA

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Årskurs 1-3 Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 7 -9 Skolväg minst 4 kilometer

HALLSTAHAMMAR

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Årskurs 1-3 Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst
3 kilometer

Årskurs 6-9 Skolväg minst 4 kilometer

KUNGSÖR

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Förskoleklass – årskurs 3 Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg minst 4 kilometer

KÖPING

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Förskoleklass – årskurs 3 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 4 -6 Skolväg minst 4 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg minst 5 kilometer

Gymnasiet Skolväg minst 6 kilometer

NORBERG

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Förskoleklass – årskurs 3 Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg minst 4 kilometer

SALA

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Förskoleklass Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 1-3 Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg minst 4 kilometer

SKINNSKATTEBERG

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Förskoleklass – årskurs 3 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 4-9 Skolväg minst 3 kilometer

SURAHAMMAR

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Förskoleklass – årskurs 3 Skolväg längre än 3 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg längre än 4 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg längre än 5 kilometer

VÄSTERÅS

Kortast avstånd mellan hem och skola för att vara berättigad skolskjuts:

Årskurs 1-3 Skolväg minst 2 kilometer

Årskurs 4-6 Skolväg minst 3 kilometer

Årskurs 7-9 Skolväg minst 4 kilometer