Skogsägarna får stöd

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har än en gång tydligt gjort klart att han och regeringen inte ifrågasätter privat skogsägande. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Textstorlek:

​Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har än en gång gått ut och bedyrat att regeringen försvarar privatäganderätt av skog.
Något som LRF centralt uppskattar och uppmärksammar i en facebookuppdatering.

Frågan har varit aktuell sedan regeringens dåvarande utredare Charlotta Riberdahl under Almedalsveckan ifrågasatte den privata äganderätten av skog. Ordagrant sa hon följande:

”Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt”.

Kort därefter plockades Charlotta Riberdahl bort från sitt uppdrag, som egentligen var att utreda hur miljöhänsynen kan bli bättre i skogsvårdslagen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts nya uttalande är ett svar på moderaten Jonas Jacobsson Gjörtler interpellation om myndigheten Skogsstyrelsens sammansättning av styrelse. Interpellationen är i sin tur en reaktion på ett twitterinlägg Skogsstyrelsens styrelseledamot Mikael Karlssons skrivit. Twitterinlägget löd:

”Käre Bucht, Riberdahl var klok som tänkte högt. Jag lär upprepa frågan. Tål du inte demokratisk debatt får du gå vidare med din lilla kvast”.

Även på lokal nivå i LRF Mälardalen uppskattar man att Bucht åter igen mycket tydligt gått ut och försvarat rätten till privat skogsägande.

– Det märks en stor skillnad på de socialdemokrater som kommer från sågverkslänen och andra menar Pär Pettersson som är ordförande för LRF Mälardalen.

Han har stort förtroende för Bucht när det gäller skogsfrågor och uppskattar att han satt ned foten ordentligt.

– Det var bra att Riberdahl fick gå eftersom hon inte har förstått någonting. På henne som om det inte fanns något regelverk alls.

– Men ser man det hela i ett historiskt perspektiv, vilket man bör göra så har vi haft noggranna regler de senaste 40, 50, 60 åren, påpekar Pär Pettersson.

– Men det är mer hon inte har förstått, fortsätter han.

– Det är ju nämligen så att det är de privata skogsägarna vi ska tacka för att biologisk mångfald finns i svenska skogar! Det finns värdefulla biotoper som nästan uteslutande hittas i privatägd skog. Med mångfald blir det bra för den där lilla örten eller vad man nu värnar om åtminstone någonstans.

– Att värna biologisk mångfald kan i Stockholms innerstad innebära att inte hugga ned gamla träd på innergårdarna men det blir ju absurt om det skulle översättas och appliceras på alla träd i hela Sverige, utbrister Pär Pettersson.

– Och de här idéerna om att det skulle finnas mängder av orörd urskog!

– Det finns ingen urskog i den här delen av landet utom på undantagsnivå. Tyresta utanför Stockholm där det var en stor skogsbrand för drygt 15 år sedan är ett exempel på ett sådant undantag. Vi har haft skogsbruk här i 500–600 år.

– Dessutom är det så att skog är något dynamiskt som utvecklas hela tiden och går inte att jämföra med antika möbler eller byggnader.