I helgen kan du få äpplen sortbestämda

Äppeldagarna anordnas på Vallby friluftsmuseum där man också kan få äpplena sortbestämda av en pomolog. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

I helgen, den 17-18 september, startar Äppeldagarna på Vallby friluftsmuseum i Västerås. Förutom att besökarna kan känna doften av och lära sig mer om över 100 olika sorters äpplen kan man få sina äpplen sortbestämda av en pomolog.

Pomologen, eller fruktkännaren, Sven Levin, som tidigare varit bosatt i Västmanland men numera bor i Värmland, är en av få pomologer i Sverige.

– Det finns omkring 25-30 stycken pomologer i Sverige. Det handlar om många års erfarenhet, säger Sven Levin, som driver Apelkonsult.

Han deltar i flera arrangemang under hösten, bland annat på Kiviks äppelmarknad den 24-25 september men nu närmast på Vallby friluftsmuseum. Intresset för att lära sig om äpplen har ökat.

– Det märks genom att det kommer mer och mer folk under arrangemangen, säger han.

Många känner inte till vilka sorts äpplen de har i trädgården.

– Det är jättevanligt att man inte känner till vilka äpplen man har. Man kanske har köpt ett nytt hus och de tidigare ägarna har inte vetat vilken sort det är som finns i trädgården, säger han.

Under sortbestämingen bör man ha med sig minst 5 äpplen från samma träd.

– Man ser på utanskriften, säkerställer hur de ser ut inuti, känner på smak och lukt, säger Sven Levin.

Kan du garantera att folk får svar på vad det är för sorts äpple?

– Nej, det finns 200 sorter aktivt i odling i Sverige och 50 i Mälardalen. Till det tillkommer alla frösådder som gror efter äppelskruttar, säger han.

Om ingen känner till äpplet får man döpa det själv?

– Precis. Eller så tar jag med det till höstträffen som vi pomologer har, säger han.

Efter helgen pågår äppelutställningen fram till nästa torsdag.

Det är mycket förberedelser inför Äppeldagarna. Västerås trädgårdssällskap samlar in 120 olika äppelsorter från privata trädgårdar och även från Julita genbank.

Vilken är den viktigaste anledningen till att arrangera Äppeldagarna?

– Det finns så många sorter med så många olika egenskaper under olika tidpunkter på året. Vi vill visa på och upplysa om den rika mångfald svenska äpplen som finns, säger Ann-Sofi Freyhult, från Västerås Trädgårdssällskap.

Majoriteten av äpplena i handeln är importerade.

– Handelns krav uppfylls inte alltid, som Transparente Blanche som är väldigt stötkänsligt, säger Ann-Sofi Freyhult.

Nyligen återkallades ett stort parti importerade äpplen på grund av för höga halter av gift från besprutningsmedel, och det är något som sker emellanåt.

– Svenska äpplen skulle kunna ta mer plats i handeln anser Ann-Sofi Freyhult.

Sven Levin talar om en hoppfull framtid när det gäller att få in mer svenska äpplen i butikerna.

– Äppelriket i Kivik jobbar för att öka andelen svenska äpplen i butikerna, säger Sven Levin.

– Det är verkligen på gång för att slippa importera äpplen, fortsätter Sven Levin.