Kvinnligt jägarnätverk stöttar på skjutbanan

Ulla Lodesten, Carina Harre, Dude Gigliotti, Anita Bylin, Cissi Ogemar och Åsa Norén från JAQT Västmanland på skjutbanan i Hallstahammar. Foto: JAQT Västmanland
Textstorlek:

​JAQT står för Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden och är Jägareförbundets kvinnliga nätverk.
– Det var en god vän till mig som jobbade på Jakt & Fiskevatten som startade upp JAQT för 25 år sedan berättar Åsa Norén som är kontaktperson för JAQT Västmanland.
I länets lokala nätverk finns omkring 70 aktiva kvinnor, berättar hon.

Varje onsdag brukar några kvinnor ur nätverket träffas på skjutbanan i Hallstahammar.

– I jaktlagen är det oftast inga problem eller svårigheter med att vara kvinna, säger Åsa Norén. Där finns ofta en tät gemenskap som det är lätt att komma in i. Överlag finns inte mycket motstånd eller fördomar mot kvinnliga jaktkamrater utan tvärtom.

– Det är inte för att vi känner oss utputtade ur jaktlagen som JAQT
fortfarande finns. Då är det jobbigare att vara ensam kvinna på skjutbanan. Det är där man kan känna sig lite udda eller ifrågasatt.

Tror du att det finns några generella skillnader mellan män och kvinnor som jagar?

– Män ur den äldre generationen kan tycka att det är pinsamt att använda skjutstöd men jag har
aldrig träffat någon kvinna som känner så. Kanske är det samma tankemekanismer bakom vissa äldre mäns skjutstödsvägran som bakom vissa äldres vägran att använda rollator trots att
de skulle behöva. Man känner sig för ung helt enkelt. Men inställningen till skjutstöd håller på
att förändras och när man till exempel skjuter upp för björn är det obligatoriskt. Det tycker jag är bra.

Antalet kvinnor som jagar har ökat kraftigt de senaste åren. Vad tror du att det beror på?

– Idag  kan kvinnor  ta egna beslut och bestämma själva över sina liv mer än för några generationer sedan, säger Åsa Norén.

– Som grupp är väldigt många kvinnor intresserade av matlagning och svensk jakt ger fantastiskt kött. Väldigt många kvinnor är också intresserade  av att vara ute i naturen med sina hundar.
Vid jakt kan man interagera och jobba med hunden på ett sätt som många tilltalas av. Många kvinnor tycker att det är fantastiskt att gå på fjället med sin hund, men just den typen av jakt kräver väldigt mycket av hunden. Det fordrar samma typ av hund som vid fasanjakt.

Vilka hundar är vanligast bland kvinnliga jägare?

– Tax eller drever är väldigt vanligt. En annan populär ras är Beagle, som tar antingen rådjur eller hare. Hunden väljer själv och vilket det blir vet man inte i förväg.

När i livet är det vanligast att kvinnor börjar jaga?

– Antingen väldigt tidigt i livet, vid 17-18 eller då eventuella barn blivit lite större och man får
möjlighet att göra annat. Många tar jägarexamen i 30-årsåldern, berättar Åsa Norén.

– De flesta kvinnor som jagar har antingen en jägartradition i familjen eller så kom de in på jakt genom sin partner.  Men vi har en brasiliansk kvinna i 60-årsåldern i vårt nätverk som börjat jaga helt på eget initiativ
Det är aldrig för sent att börja!

Åsa Norén menar att det har stor betydelse var i landet man bor.
I norra Sverige finns betydligt fler kvinnor som jagar. Tillgång till jaktmark spelar ju naturligtvis en viktig roll.

– I och med att militärtjänstgöring för män var obligatoriskt under så många år fick män en helt
annan skjutvana än kvinnor. Många kvinnor har aldrig ens hållit i ett vapen. Då uppskattar man allas hjälpsamhet.

Idag är många väldigt noga med vilket kött de äter, både för sin egen hälsas och för djurens skull. Spelar det någon roll för kvinnors ökade jaktintresse, tror du?

– Man kan inte säga att djuret som skjuts är lyckligt när det dör men däremot har det ofta haft ett lyckligt, naturligt liv. Och det tror jag absolut kan spela in. Men jag tror att män också intresserar sig för djurens villkor i större utsträckning idag. Min man är till exempel negativ mot put and take-fiskande då fisken kanske plågas i femton minuter.

– Sedan är det ju långt ifrån alltid så att jakten leder till att du kommer hem med ett byte. Att jaga handlar ju om så mycket mer än det. Men det är något alldeles speciellt att kunna servera rådjurssadel som ett alternativ till
oxfilé när man vill bjuda på en finare middag.

Påverkar förekomsten av varg och andra rovdjur  i länet kvinnors benägenhet att jaga, tror du?

– Rädslan för varg är nog ganska utberedd. Tyvärr. Man är orolig för hundarna.