Så påverkar höstbudgeten Västmanlands landsbygd

Civilminister Ardalan Shekarabi (s) presenterar höstbudgeten på Expectrum i Västerås. Foto: Lisa Parland
Textstorlek:

Nyligen var civilminister Ardalan Shekarabi (s) i Västerås och presenterade regeringens höstbudget tillsammans med kommunalrådet Anders Teljebäck (s) och landstingsrådet Denise Norström (s). Tidigare under dagen träffade han Fagersta och Norbergs kommunalråd. Ardalan Shekarabi lovade bland annat fast att 100 000 fler hushåll på landsbygden ska få bredband och att lantbrukare och åkare ska slippa osund konkurrens.

I årets budget får såväl kommuner som landsting mer pengar än vanligt. Ardalan Shekarabi betonade också vikten av trygghet och att han och resten av regeringen tar människors oro och otrygghet på allvar.

Som ett led i detta får polisen ett tillskott på två miljarder för de närmste fyra åren. Polismyndigheten själva begärde tidigare i år ett tillskott på nästan dubbelt så mycket.

Också SÄPO får ökade medel, ”för att motverka främmande makts underrättelseverksamhet”.

Du har tidigare idag träffat kommunalråden i Fagersta och Norberg. Vad upplever du är de största utmaningarna för kommunerna i fråga?

– Att upprätthålla välfärdskvalitén kändes som det mest angelägna. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, kvalitén i välfärden ska ändå vara likvärdig.

– Mer yrkesutbildning välkomnades fick jag veta. Det finns en efterfrågan på kompetens inom hantverksyrken i de här kommunerna. En annan enormt viktig fråga är tillgången till fungerande bredband, det är något jag hör om och om igen. Vi vill genomföra en satsning som innebär att ytter-ligare 100 000 svenska hushåll får tillgång till fungerande bredband.

Finns det något mer du vill göra för att generellt underlätta för boende i gles- och landsbygd?

– Vi har just nu en växande glesbygd och det innebär att vägunderhållet måste utvecklas. En fungerande spårtrafik är också oerhört viktigt. Att kommunikationer och transporter fungerar är ofta en förutsättning för att människor kan tänka sig att flytta till eller bo kvar i glesbygden.

– Vi ska ta krafttag mot illegala cabotagetransporter, vilket gynnar den svenska åkerinäringen som drabbas hårt av osund konkurrens. Villkor i upphandlingar är en extremt viktig fråga och jag backar inte en millimeter från den svenska modellen. Varför ska seriösa företag missgynnas och varför ska svenska skattepengar gå till lönedumpning?

– Svenska bönder ska inte diskrimineras när det offentliga köper livsmedel. Vår goda djurhållning ska inte vara något som ligger bönderna i fatet, slår Ardalan Shekarabi fast.

Järnvägen får ett mycket stort tillskott i höstbudgeten. Trafikverket får 8,7 miljarder varav merparten är märkt för järnvägsunderhåll. Större delen av pengarna kommer dock först under år 2019 och 2020.

Konkret för Västmanland kan pengarna innebära att Bergsslagspendeln som går mellan Västerås och Ludvika med stopp i Dingtuna, Hallstahammar, Surahammar, Ramnäs, Virsbo, Ängelsberg, Fagersta central, Fagersta norra, Vad, Söderbärke och Smedjebacken. får dubbelspår i Ramnäs Brattheden och därmed fler avgångar och kortad restid.

Landstinget Västmanland får drygt 155 miljoner kronor.

Nu ska sjukvårdspersonal kunna ägna sig mer åt patienter och mindre åt administration är det tänkt.

– Låt proffsen vara proffs, sade civilministern som så många andra gjort den senaste tiden.

Förlossningvården på Västmanlands sjukhus som har hela länet som upptagningsområde får mer resurser.

– Vi ska göra allt för att minimera de förlossningsskador som orsakar så mycket lidande och problem sade Denise Norström. Hon påpekade att Västmanland redan ligger bra till i statistiken när det gäller förlossningsskador men kan bli ännu bättre.

Denise Norström nämnde också att många nyanlända har en akademisk yrkesbakgrund inom vården och kommer att bli en viktig resurs i framtiden. Kursen ”Svenska med sjukvårdsinriktning för akademiker” som finns i Köping är ett bra exempel på hur man kan integrera nyanlända in på den svenska arbetsmarkaden menade hon.

Västerås stad får drygt 362 miljoner kronor. Anders Teljebäck gjorde klart att det finns just nu inga planer på att lägga ned fler kommunala grundskolor på landsbygden eller fler grundskolor överhuvudtaget i Västerås kommun.