Stoppa kilometerskatten!

Textstorlek:

Regeringen är på väg att införa en kilometerskatt på lastbilstransporter. Den innebär att lastbilar tvingas betala uppemot 26 kronor milen i skatt! Den notan kommer varje medborgare att få betala, till följd av högre priser på bland annat mat och biodrivmedel.

Kilometerskatt innebär att transporter beskattas utifrån det körda avståndet. Argumentet för skatten är att transporter orsakar samhällsekonomiska kostnader (s.k. externa effekter) genom vägslitage, trängsel, buller och utsläpp. Dessa effekter motverkas, om transporterna tvingas betala med en kilometerskatt, är tanken.

Men argumentet stämmer inte! En kilometerskatt kommer i stället att missgynna både regioner och branscher, men också konsumenter och sannolikt hela landets konkurrenskraft.

Även idéerna om att införa kilometerskatt som ”ett styrmedel” för att minska klimatpåverkan är missvisande. Det är nämligen inte avståndet för transporterna som påverkar klimatet utan utsläppen i sig.

Svenska transporter har redan en hög kostnadsnivå trots att företagens logistik och transport i de flesta fall är både effektiv och rationell.

Kilometerskatten är helt fel väg att gå, även om man är miljövän och vill gynna alternativa transporter. Sverige behöver fler jobb, fler företag och en hållbar tillväxt i hela landet. Det får vi genom att göra det enklare att driva företag och billigare att anställa. Då krävs en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag. Och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt, inte höjda skatter.

För att hela landet ska leva måste människor ha möjlighet att välja var man vill bo och jobba.

Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett smidigt, miljövänligt sätt är en självklarhet i ett modernt samhälle. Detta gäller inte minst i glesbygd och utanför städerna.

I stället för att lägga på en hel näring ett saftigt skattepåslag är det bättre att som Centerpartiet vill, sträva efter att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta senast år 2030 och att satsningar på infrastruktur ska öka i hela landet.

Ett annat bra förslag är att få fler att välja tåget, men då måste det till rejäla satsningar på järnvägsspår samt öppnas upp för fler tågföretag. Dessutom har både stat, landsting och kommun ett ansvar att se till att bilfria cykelvägar, fler cykelparkeringar och byten till andra färdmedel gör livet enklare för cyklisterna.

Den 9 december 2016 är det tänkt att en utredning ska komma med förslag om ”avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar”.  Men eftersom kilometerskatten är skadlig bör utredningen upplösas och hela förslaget kastas i papperskorgen.

Bo Höglander