Bästa skolkommun utsedd

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, förespråkar engagerade lärare som det viktigaste för att höja kunskapsnivån i skolan. Foto: Pressbild/ Eva Dalin
Textstorlek:

Bästa skolkommun i Västmanland är Surahammar. Det visar Lärarförbundets rankning. På andra plats kommer Köping och på tredje plats kommer Sala kommun.

Bästa skolkommun i Västmanlands län är Surahammars kommun.

– Jag vill gratulera alla skickliga lärare, skolledare, elever och alla andra som arbetar med skolan i Surahammar. Det är genom ett långsiktigt fokus på skolutveckling på alla nivåer – från förskolan till gymnasiet – som man når de höga placeringarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Surahammar är en av tre kommuner som förbättrat sitt resultat sedan förra årets rankning. Det har även Sala och Fagersta gjort.

Bästa skolkommun är den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet och baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. I år presenteras rankningen i ljuset av en skriande lärarbrist och debatter om lärarnas löner. Många kommuner har också gjort stora förändringar i sitt skolväsende för att ta emot många nyanlända elever det senaste året.

– Bra och engagerade lärare är det viktigaste för att höja elevernas kunskaper, oavsett vilken bakgrund eleven har. Därför är fler lärare och bättre löne- och arbetsvillkor för lärarna helt nödvändigt för att utveckla skolan.

– Här måste både regering och huvudmän se till att de pengar som kommunerna nu får för att förbättra skolan används på rätt sätt och inte försvinner till annat, säger Johanna Jaara Åstrand.

I en Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av Lärarförbundet säger nära åtta av tio föräldrar med barn i skolåldern att de skulle vara beredda att byta kommun eller stadsdel för att deras barn ska få en bättre skola.

Och även bland de som svarar nej på frågan vore många ändå beredda att flytta om resultaten i deras barns nuvarande skola skulle försämras.

– Det är uppenbart att skolan är en av de viktigaste faktorerna för var människor väljer att bosätta sig idag. Dessa siffror är en tydlig signal till landets alla kommunpolitiker: genom att satsa på skolan säkrar man både en god skolkvalitet och en positiv invånarutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

 

FAKTA

Bästa skolkommun

Placering bland landets
290 kommuner:

Surahammar: 111

Köping: 116

Sala: 122

Arboga: 129

Fagersta: 232

Västerås: 238

Kungsör: 248

Hallstahammar: 273

Skinnskatteberg: 287

Norberg: 288

Källa: Lärarförbundet