Hoppfullt om Högbyn?

Förfallet av byggnaderna i Högbyn är så stort att det inte är lönsamt att laga dem menar Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten (s). Foto: Magnus Puumala
Textstorlek:

​I väntan på att någon ska komma och ta över driften förfaller och vandaliseras Högbyns skidanläggning. Men hoppet om en återupplivning har inte dött. I skrivande stund har gruppen ”Vi som vill ha tillbaks Högbyn som skidanläggning” på Facebook 641 medlemmar.

En av medlemmarna är Magnus Puumala som gjort flera upprörda inlägg om vandaliseringen i Högbyn.

– När jag var där senast för att ta en promenad var allting som går att vandalisera vandaliserat, berättar han.

Soptunnan var uthälld, alla rutor var sönderslagna och järnrör och pinnar låg utspridda.

– När snön kommer kan det bli farligt för både barn och hundar om vasst och hårt skräp ligger kvar så jag började plocka upp skräp. Det tycker jag alla andra som besöker Högbyn också kan göra.

Vilka tror du det är som gör såhär?

– Det känns inte som något en vuxen människa skulle göra. Jag skulle tro att det är ungdomar som tar sig dit kvällstid på mopeder eller EPA-traktorer. Tidigare har det ställts upp bänkar men de var borta nu. Klart man hoppas på att det ska bli någon slags aktivitet i Högbyn igen, helst en till lite större backe och en enklare lift. Men att folk slutar stjäla och förstöra vore en bra början, menar Magnus Puumala.

Facebookgruppen vill att Fagersta kommun med hjälp av ideella insatser ska återställa en lift, röja upp och ordna en grillplats. ”Kan man lägga flera miljoner på bandy, fotboll och hockey så borde man kunna fixa ett par backar.

1936 kom de första turisterna från andra orter till Högbyn för att åka skidor. Anläggningen hade en storhetstid på 1950-talet och en på 1980-talet.

2008 monterades liftarna ned på grund av snöfattiga vintrar och bristande lönsamhet. Företaget Karl Hedin AB skänkte en gång i tiden marken till Fagersta kommun med villkoret att den skulle användas till rekreation.

Sedan 2012 äger kommunen också själva anläggningen som de köpte för 300 000 kronor av ett konkursbo. För några år sedan beställde Fagersta kommun en utredning som bland annat skulle kartlägga kostnaden för att göra Högbyn till en levande skidanläggning igen.
Då nämndes siffran nio miljoner kronor. Men så mycket skulle det inte alls behöva kosta menar Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten (s).

– Nej, de siffrorna bygger på att man ska bygga en stor alpinanläggning med många nedfarter och nya liftar. En enklare skidbacke med begagnad lift skulle landa på en helt annan summa. Problemet är bara att hitta någon som vill och kan sköta driften av anläggningen. Vi letar med ljus och lykta.

Det kommunen i dag gör för Högbyn är i princip att ordna med belysning och hålla en pulkabacke öppen och fri från sly.

– Vi har fått en rekommendation att riva byggnaderna av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund men det ligger just nu i träda. Byggnaderna ifråga är i uselt skick och det vore inte lönt att rusta upp dem. Då kanske det är mer värt att bygga nytt istället, säger Marino Wallsten.

Det finns ett stort engagemang för Högbyn bland Fagerstaborna, vilket inte minst märks i gruppen på Facebook.

Är kommunen villiga att ge stöd om några skulle vilja ta på sig ansvaret för driften?

– Jag har pratat med några personer i gruppen och uppmanat dem att bilda en formell förening. Alla som hör av sig får en ärlig chans.

– Det finns just nu en spekulant som vill bedriva helårsverksamhet i Högbyn men ingenting är klart än, berättar Marino Wallsten.

Tror du att man kommer att komma fram till något med den
här intressenten innan årsskiftet?

– Ja, det tror jag, säger Marino Wallsten och låter hoppfull.