Så påverkas lantbruket av kilometerskatten

Om förslaget om kilometerskatt blir verklighet slår det hårt mot landsbygden. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

RYTTERNE
Att införa en kilometerskatt på avstånd för tunga lastbilstransporter skulle slå hårt mot landsbygden.
– Det är ett fult grepp på oss som bor på landsbygden. Det är lätt att trycka till folk som bor glest, säger Henrik Sommar som är lantbrukare på Svånö gård, utanför Västerås

Kilometerskatten har diskuterats under många år, sedan 2004. Skatten innebär att tunga last-bilar beskattas utifrån det avstånd de kör.

– Det är inte bara bönder som drabbas, utan många fler som exempelvis småföretagare, säger Henrik Sommar.

Regeringen har tillsatt en kommitte som ska analysera hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 9 december i år.

– Jag vet inte om kilometerskatten gäller både utländska och svenska transporter. Det blir svårt att konkurrera om bara svenska transporter beskattas, säger Henrik Sommar.

Riksdagen räknade från början med att kilometerskatten skulle ligga på 14 kronor per mil. Men nu utreder regeringen om skatten istället kan bli 26 kronor per mil, alltså nästan dubbelt så mycket.

På Svånö gård har de mjölkkor och levererar uppemot sju kubik mjölk till Kallhäll mejeri varannan dag, berättar Henrik Sommar.

– Jag har räknat ut att skatten på mjölktransporterna skulle kosta oss cirka 15 000 kronor extra per år, säger han.

Sedan tillkommer fler transporter på gården, bland annat fodertransporter.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är positiva till att införa kilometerskatten. De anser att skatten ska täcka samhällets kostnader för vägslitage, trängsel, buller och utsläpp.

De menar att transporterna
istället kan ske med tåg och båt.

– Att transportera via järnväg eller båt är inget alternativ för oss. Lastbil är det effektivaste transportsättet för oss, säger Henrik Sommar.

Svånö gård är en av få mjölkgårdar som finns kvar i länet, branschen är redan tuff och extra påslag som en kilometerskatt kan leda till att lantbrukare ger upp, tror Henrik.

– Det blir för mycket, man kommer till en viss gräns då man tänker att ”nu skiter vi i det här”, säger Henrik.

Kommer en kilometerskatt leda till att ni lägger ned?

– Nej, det tror jag inte. Men det blir en del till att jobba mot, säger han.

Vad kan man göra för att komma till bukt med slitage på vägarna, tycker du?

– Alla ska betala, även stadsborna för också de kör på vägarna.

Tror du kilometerskatten kommer bli verklighet?

– Det beror på hur Bucht och de övriga agerar. Jag har ingen tilltro till riksdagen, det är ett rävspel. De kliar varandra under hakan. Jag hoppas att de politiker som är emot kilometerskatten sätter ned foten.

 

FAKTA Kilometerskatt 

Dessa riksdagspartier säger ja till att införa kilometerskatten:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Dessa riksdagspartier säger nej till att införa kilometerskatten:

Kristdemokraterna, Center-partiet, Folkpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna.