Egna erfarenheter i bok

Helene Wehtje, Carina Backström och Minna Blom är tre av författarna i boken Hälsa och folkbildning. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

HALLSTAHAMMAR/NORBERG/SALA
Många människor känner att de inte får den vård de önskar genom skolmedicinen och söker sig då till alternativmedicin. Detta tog författaren och journalisten Stefan Whilde fasta på och startade år 2015 projektet Hälsa och folkbildning där vanliga människor, i böcker, får komma till tals med egna texter och erfarenheter.

Tanken var att det skulle bli tre böcker men ämnet visade sig vara så efterfrågat så nu är redan tredje boken på gång. I den första boken medverkade 101 personer från hela landet och i bok nummer två 121. Tre av dessa är Carina Backström, Norberg, Helene Wehtje, Hallstahammar och Minna Blom från Sala. Carina har jobbat som alternativmedicinsk terapeut och med integrativ zonterapi men är just nu sjukskriven. Helene är generalsekreterare på amalgamskadefonden och Minna driver familjehem, är yogalärare och friskvårdsmassör.

– Att vi kom med som skribenter i boken var att vi såg en efterlysning på Facebook om detta, berättar Carina och tillägger att det är första gången de träffas personligen denna dag.

– Det är många olika infallsvinklar då det är privatpersoner som skriver om sina upplevelser, tycker Helene.

Bland annat kan man läsa en berättelse av en kvinna som bollats mellan olika läkare på grund av sin trötthet och ordinerades antidepressiva läkemedel. Och det är något som de tre också pratar om – att kvinnor oftast inte tas på allvar i vården och att männen blir bättre bemötta.

Genomgående i böckerna är att det mest är kvinnor som skrivit. Det måste väl finnas män som också är besvikna på skolmedicinen?

– Kvinnor kanske har öppnare sinnen, svarar Helene.

Många av berättelserna i böckerna handlar om att läkare alltför lättvindigt skriver ut mediciner.

– Och vad tror du att det beror på – läkemedelsföretagen tjänar ju stora pengar, säger Minna.

Men när man skall hämta ut medicin på apotek blir man ju ofta tillfrågad om man inte vill ha samma medicin men av ett billigare fabrikat?

– Jo, men när patentet släpps blir det billigare att tillverka medicinen, säger Minna.

Helene tar exempel från sin egen erfarenhet som general-sekreterare på amalgamskadefonden.

– Till oss ringer det mellan tio och 20 personer varje vecka då de inte får någon hjälp med att sanera sina tänder vilket också är väldigt dyrt. Dessutom är det krångligt då man måste gå till en läkare som skriver remiss till en tandläkare – något som sker väldigt sällan. Men det finns ekonomisk hjälp att få genom landstingets tandvårdsstöd men landstinget själv vet inte att det finns. Och får man med både läkare och tandläkare på en sanering så skall ändå landstinget godkänna det. Det är som att behöva bevisa för en läkare att man brutit benet.

– Vi vill öppna upp det ”slutna rummet” – nu får man inte blanda skolmedicin och alternativ-medicin. Men i Norge är det tillåtet. En läkare i Sverige som gör det kan bli av med sin legitimation, säger Helene.