Från 90 till 80 på vägarna

Väg 249 från E18 till länsgränsen till Örebro län kommer att skyltas om till 80 kilometer i timmen. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

ARBOGA
Under november och december börjar Trafikverket skylta om vägsträckor från 90 till 80 kilometer i timmen. Arbetet sker i 17 län och de vägar som skyltas om i Västmanland är länsväg 249 och länsväg 572 i Arboga.

Att det skyltas om är ett led i regeringens mål – nollvisionen – alltså inga dödade i trafiken. Som ett led i det skyltas alltså 90-vägar om till 80 kilometer i timmen.

– Men det är inget som regeringen sagt till oss att göra utan vi jobbar efter att vi skall nå de trafiksäkerhetsmål vi har satt upp till år 2020, säger Mikael Klingstedt, utredningsledare på Trafikverket Öst.

Enligt Klingstedt börjar 90-vägar att bli ett unikum.

– Det finns ett antal 90-vägar kvar, cirka 1 000 mil. Men här i Västmanland är det väldigt lite kvar. Just nu tittar vi på 400 mil av dessa i hela landet där vi har mycket trafik. Och bland de 400 milen ligger alltså två i Västmanland – 249:an och 572:an.

Men man sänker också hastigheten på vägar där det inte finns några planer på att bygga om till separering, det vill säga med vajerräcken och två plus ett-väg.

– Vid hastigheter över 80 kilometer i timmen är det separering som gäller. Vi har diskuterat med länsstyrelsen om länsväg 572 men där kommer inga investeringar under överskådlig tid att göras så här blir det 80 kilometer i timmen. På 249:an skulle vi kunna göra mindre åtgärder inom kanske tre år. Här finns exempelvis längre sträckor på 70 kilometer i timmen där man i så fall kunde höja till 80. Vi vill få bort sträckor där det är 70-90-70 och förbättra med åtgärder så hela sträckan blir 80-skyltad.

De pengar som anslagits av rege-ringen satsar Trafikverket på de större vägarna och dessa i Västmanland är regionala vägar.

– Västmanland är unikt då det är länsstyrelsen som styr över vägarna i länet. På de flesta håll är det regionförbund och det är landstinget som har hand om prioriteringarna, berättar Mikael Klingstedt.

– Regeringen vill satsa mer på järnvägen men det blir ändå lite pengar kvar till vägarna. Riksväg 68 finns det planer för, likadant för länsväg 250. Delar av riksväg 56 är 90-skyltad, likaså riksväg 70. För sträckan Västjädra till Kvicksund finns planer på en mötesfri väg.

Bland de första i landet att få mötesfri väg var riksväg 66 på sträckan Surahammar till Västerås. Och sträckan Västerås till Sagån var den tredje i Sverige som byggdes.

Men ändå sker många olyckor på dessa vägar, inte minst på E18. Hur kommer det sig?

– I Västjädra där många olyckor sker är det stora variationer på vägarna. Delar av E18 är motorväg och där är det lättare att bestämma hastigheten själv. Och har man kört fort en längre tid blir man fartblind och då man kommer till Västjädra blir det mycket mer trafik och det blir trängre.
Efter motorvägen är långa sträckor ett plus två-sträckor vilket skapar frustration. Men det är bara spekulationer från min sida, säger Klingstedt.

Här finns funderingar på att bygga om till motorväg och Klingstedt är säker på att Trafikverket skulle få finansiering för detta.

– Mälardalsrådet som består av sju län tycker att detta är viktigt och har påpekat det för regeringen. Och just sträckan Västerås till Västjädra är utpekat.

Jan Å Johansson

 

Fakta: Detta innebär en sänkning från 90 till 80:  

50 sekunder längre restid per mil.

4 minuter och 10 sekunder längre restid på fem mil.

Effekten av omskyltningen blir 16 sparade liv per år.

Antalet restimmar minskas med 17 miljoner timmar per år.

Cirka 3 000 ton mindre koldioxidutsläpp per år.