Sent ska syndaren vakna

Textstorlek:

Civilminister Ardalan Shekarabi, intervjuad av TT (SvD 12/11 2017) uppger att han ser stora risker med att klyftan mellan stad och land ökar. ”Om det finns en stark känsla i delar av landet att staten överger människorna där, så får vi problem med sammanhållningen och legitimiteten för svenska staten”, säger han. Sent ska syndaren vakna, heter det som bekant. Ändå är det glädjande att höra dessa nya tongångar från regeringshåll.

Orden fälldes vid det senaste veckoslutet, samtidigt som beskedet kom att 10 000 statliga jobb ska flyttas från storstäderna ut till landsbygden. Enligt vad Sveriges Radio Ekot erfar är det ett förslag som politiker från alla riksdagspartier står bakom. Det handlar om den parlamentariska landsbygdskommittén vars uppdrag är att föreslå en ny och block-överskridande landsbygdspolitik.

Samarbetet i kommittén har enligt uppgift varit gott och i våras kom kommittén med ett delbetänkande i full enighet.

När den nyligen träffades för ett av sina sista och viktigaste möten inför slutbetänkandet i januari nästa år, framkom att den största utmaningen för kommitténs medlemmar har varit att få sina egna partier med på tåget, inte att komma överens inbördes.

Det är här skon klämmer. Att en parlamentarisk kommitté kan visa enighet i en viktig politisk framtidsfråga är givetvis mycket välkommet. Men nu gäller det att få till stånd en vettig politik för hela landet, förankrad i riksdagen och med tillräcklig resurstilldelning.

Landsbygdskommittén tycks vara på rätt väg med idéer som ett åtgärdspaket för de allra minsta glesbygdskommunerna samt en vilja att underlätta för telekombolag när det gäller bredbandsutbyggnad.

Att ledamöterna kommit fram till en siffra när det gäller antal statliga jobb som ska flytta ut från storstan till landet, var något av ett minimikrav. En långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden kan inte enbart bygga på statliga jobb.

Företagandet spelar en helt avgörande roll. Däremot är det viktigt att staten inte oreflekterat drar tillbaka viktiga funktioner som polis, post, försäkringskassa, arbetsförmedling och annan service.

Tyvärr är det precis vad som skett i snabb takt på senare år. Staten har dragit sig tillbaka från landsbygden i snabbare takt än själva utflyttningen och på så vis drivit på urbaniseringen.

Nu gäller för partierna att ta de förslag som företrädarna i landsbygdskommittén lägger fram på största allvar. De goda ambitionerna måste omsättas i konkret politisk handling, och det snart. I en tid när missnöje och krav på enkla lösningar ges näring globalt får Sverige inte lämna en stor del av befolkningen utan rimlig välfärd och service.

Låt hela Sverige leva!

Bo Höglander