Tågstopp i Tillberga

Textstorlek:

​Just nu är Landstinget Kollektivtrafikförvaltnings Trafikplan 2030 ute på remiss. 
Nyöppning av järnvägsstationen i Tillberga, en järnvägsbro över Kvicksund och Dingtuna som en knytpunkt med pendlarparkering är några exempel på vad Kollektivtrafikförvaltningen vill ha.

Trafikplanen innehåller nio utpekade insatsområden som är prioriterade i en ordning från 1–9.

Allra högst upp finns dubbelspår mellan Ramnäs och Brattheden, vilket skulle innebära att ett tåg i halvtimmen kan avgå från Västerås respektive Fagersta samt 15-minuterstrafik med tåg mellan Surahammar och Västerås.

Men också ett nyöppnande av den nedlagda järnvägsstationen i Tillberga där inga passagerare klivit av eller på sedan år 2009.

Tillberga föreslås också få pend-lartrafik till Västerås och bli en viktig bytespunkt med pendlarparkering.

– Tillberga kändes som ett bra val att satsa på, säger Tommy Levinsson (S) som i egenskap av landstingsråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden varit med och tagit fram Trafikplan 2030.

Perrongerna finns fortfarande kvar på Tillberga station även om de är rejält övervuxna och eftersom varje avgång mellan Västerås och Sala passerar stationen är räls och kontaktledningar intakta.

En annan ort som kan komma att få pendlarparkering är Dingtuna, som kan bli en större bytespunkt för tåg, buss och andra färdmedel till och från Västerås stad. Så snart som möjligt bör det också utredas om Dingtuna kan byggas ut till fyrspårsstation står det i Trafikplanen.

När det gäller norra länet kommer busspassningen till tåg vid Fagerstas och Köpings stationer att ses över och det kan bli utökad busstrafik till och från Fagersta.

Kollektivtrafikförvaltningen kommer att arbeta för tågstopp i Kolbäck och Valskog. Dessa orter ska bli bytespunkter för resande till Västerås, Köping, Arboga och Kungsör.

Kollektivtrafikförvaltningen vill snarast bygga en ny bro över Mälaren i Kvicksund så att tåg och båtar kan passera samtidigt.

Pendelbåtstrafik med eldrift på Mälaren är en framtidsmöjlighet som nämns i Trafikplan 2030. Kungsör–Västerås och Gäddeholm–Västerås är några sträckor som skulle kunna bli aktuella.

Slutligen vill man ha direkttåg mellan Västerås och Arlanda med en restid på 60 minuter. För att detta ska vara möjligt måste en förbifart för spåren byggas vid Sala och en utredning angående en sådan förbifart kommer att göras under 2017.

Beslutet att anta planen antas av Kollektivtrafiknämnden i februari 2017.

Lisa Parland