Vuxenkurser på Ösby – önskemål från LRF

Håkan Johansson berättar för bland andra Kjell Wennerborg (S), till höger, om de ökande kompetenskraven som även drabbar familjens företag. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

SALA
LRF har i en gemensam satsning i hela landet, haft aktiviteter riktade till kommunpolitiker. Allt för att lyfta det gröna näringslivets betydelse för samhället. 
I Sala hade politiker bjudits in till ett dialogmöte på Åby Agro AB i Saladamm. Dock något som få politiker hörsammat.

Gården i Åby drivs av Håkan Johansson tillsammans med fadern och en bror. Man odlar spannmål men bedriver också entreprenad med maskiner som kräver utbildad personal – vilket inte alltid är så lätt att få tag på.

Tidigare fanns det – ända in på 1990-talet – vuxenutbildningar på Ösby naturbruksgymnasium, kortkurser som var ämnade för kompetensutveckling. Nu finns idéer om att de skall återupptas.

– Det skulle bara vara positivt och en fördel för skolan att få in äldre som går kortkurser tillsammans med gymnasieeleverna. Eleverna får höra om arbetslivserfarenhet och för skolans del är det bra med vuxenutbildning, anser Håkan Johansson som brinner för idén.

Redan i dag finns det naturbruksgymnasier som har driftledarkurser för vuxna. Här får man fördjupning i företagsledning och företagsekonomi – något som många efterlyser, enligt Håkan Johansson.

Just nu finns alltså ingen utbildning för vuxna på Ösby. Enligt honom ringer det folk och frågar tre till fem gånger per termin.

– Vi skall prova med en annons för att pejla intresset.

– För att få statsstöd är kravet att man anordnar en tioveckorskurs, vilket inte finns någonstans i Sverige. Och det behövs vuxna på skolan då det blir betydligt lugnare. Vi har haft lite stökigt och senast nu i veckan har vi stängt av några ungdomar, berättar rektor Börje Andersson och tillägger att skolan är i färd med att ordna en driftledartjänst och även anställa en tekniklärare.

Bidragen från staten har varit indragna länge men nu skall Komvux startas igen vilket skulle kunna öppna för idéerna om en vuxenutbildning på Ösby igen.

– Vuxenutbildningarna var väldigt populära men de försvann då statsbidragen drogs in, berättar Håkan Johansson och visar exempel på vad vidareutbildningar av personal kostar då man anställer en som inte har de behörigheter som krävs.

– En behörighetskurs på lastmaskin på Edströmska gymmnasiet i Västerås med en personal som har förkunskaper kostar 10 375 kronor. Dessutom måste man ta in en ersättare som ofta är F-skattare och tar 300 kronor i timmen. På Ösby kan lantbrukare ta med egna maskiner för att hålla nere kostnaderna för skolan.

Han tycker också att kurserna gärna skulle få hållas på helger och kvällstid.

– Och kurserna får inte krocka med årstidsbundna arbeten på gården.

En av få politiker som sökt sig till Åby var Kjell Wennerborg (S), oppositonsråd i Sala. Han förklarade frånfallet med att många hade förhinder – bland annat älgjakt. Men själv tyckte han det var viktigt att komma på dialogmötet.

– Ja, det är absolut viktigt. Allt jag har fått höra här i dag är totala nyheter för mig – alla krångligheter med behörigheter och att det ständigt kommer nya regler. Det är mycket bekymmer jag fått höra. Mjölkgårdar läggs ned på löpande band och så nu allt detta. Man undrar ju om det går att driva jordbruk över huvud taget, frågar sig Wennerborg.

Jan Å Johansson