Dags för fred på jorden?

Textstorlek:

Kommer stundande helger med fred till staden Aleppo och till folken i Syrien, Irak och övriga Mellanöstern? Det är en innerlig önskan hos många, men tyvärr ser det inte så ljust ut.

Den tragiska händelsen i Berlin på måndagskvällen där en långtradare körde rakt in i en julmarknad med (i skrivande stund) tolv döda och ett 50-tal skadade visar att våldet även spiller över på Europa och västvärlden. Mordet på den ryske ambassadören i Turkiet samma dag tycks ha en direkt koppling till kriget i Syrien och de grymma händelserna i Aleppo.

Den arabiska våren övergick tyvärr i höst och krigsvinter. ”En mänsklig härdsmälta” kallade FN de brutala krigsinsatser som diktatorn Assads regeringsstyrkor med ryskt stöd genomfört.

Konflikten är en del i ett stormaktsspel. Rysslands viktigaste örlogsbas vid Medelhavet finns i Syrien, därav det blinda stödet till Assadregimen. Saudiarabien och Iran företräder var sin sida i ett religionskrig mellan shia- och sunnimuslimer. USA och EU har inte lyckats demokratisera arabstaterna. Utan folkstyre, rättsstat och mänskliga rättigheter kommer regionens konflikter inte att lösas. Men uppenbarligen var det naivt av västmakterna att försöka forcera fram demokrati.

Nu kring ljusets högtider går tankarna osökt till de nejder där en av den västerländska kulturens grundpelare, det judiskt-kristna arvet, har sin början. Där och då tändes hoppet om en ny era med fred på jorden och respekt för varje individ. Fram till dess att konflikten i Syren satte fart minskade antalet krig och konflikter i världen stadigt. Och mycket av det som plågat mänskligheten genom årtusenden pressades tillbaka: hunger, barnadödlighet, farsoter och tyranni. Fortfarande bidrar forskning, innovationer, handel och mänskliga strävanden till att göra tillvaron allt bättre på vårt klot. Detta får vi inte glömma när nyhetsinslagen fokuserar på elände och våld.

En ljusning i krigsmörkret är att FN:s säkerhetsråd ny-ligen enhälligt fattade beslut om att skicka observatörer till Aleppo. Kanske en början till en mer omfattande fredsskapande FN-insats? Låt oss hoppas.

De illdåd som pågår och de umbäranden som barn, kvinnor och män utsätts för, kan vi i längden inte blunda för. Alla kan göra en insats för att hjälpa och förebygga. Mångas bidrag till exempelvis en hjälporganisation kan åstadkomma mycket. Till de förebyggande insatserna måste räknas att ta hand om sina nära och kära, inte minst i juletid, samt bistå utsatta. Att dessutom slå vakt om vårt folkstyre, vår frihet och vårt oberoende, blir oskattbara insatser för att trygga en säker framtid i vår egen region.

Tack för uppmärksamheten under 2016!

Vi möts i spalterna 2017! God jul och gott nytt år!

Bo Höglander