En bygd utan service

Sven Lundblad och Britta Lindberg är kassör respektive ordförande i Enåkers bygdegårdsförening. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Runhällen/Enåker
Affären och macken är borta sedan länge, liksom skolan och nu dras även bussförbindelser in.
I Runhällen och Enåker, Heby kommun, har numer byalag och bygdegård, liksom hembygdsgården, en central funktion.

– Bygegården är en mötesplats och träffpunkt i bygden och vi har bra samarbete med byalaget som stöder oss, säger Britta Lindberg, ordförande i bygdegårdföreningen.

Enåkers bygdegård, som ligger i Runhällen, är en ekonomisk förening och förvaltas av föreningens styrelse som också sköter uthyrningen av lokalerna.

– Uppvärmning och underhåll av lokalerna kostar och vi skulle behöva fler ideella krafter, säger Sven Lundblad, kassör i föreningen.

Ordförande Britta Lindberg bor lämpligt nog i anslutning till bygdegården vilket underlättar vid uthyrningar. Varje vecka är det bland annat pingis, gympa och körövning. I källarplan finns bastu och ett välutrustat gym som används av både yngre och äldre. Under sommarhalvåret arrangerar byalaget pubkvällar som alltid drar mycket folk.

– Pubkvällarna är otroligt populära både bland bofasta och sommargäster, säger Britta Lindberg.

Hon berättar att de har fått med yngre personer i styresen, vilket är positivt för föreningen.

– I somras hade vi sommarläger med Fun camp. Det var jättebra och lockade hit barn och ungdomar, säger Sven Lundblad.

Men det saknas både skola, affär och numer förbindelser och frågan är om de yngre stannar kvar på orten?

– Jag tror att många väljer att bo kvar. Men hur det blir i framtiden är svårt att veta. Nu får vi ju inga bussförbindelser heller, säger Britta Lindberg.

Bygget av nya 56:an mellan Heby och Tärnsjö har medfört att antalet busshållplatser har minskat från tio till en. Något som drabbar boende i bygden.

Bertil Kinnunen (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden berättar att anropsstyrd trafik kör igång 11 december.

– Kunden ringer UL:s beställningscentral senast två timmar före vald avgång, och det finns möjlighet med anslutning till samtliga turer till och från Heby, säger Bertil Kinnunen.

Han säger vidare att de har avtal med flera taxibolag för att korta framkörningstiden.

Daniel Lund, utvecklingsledare på UL, meddelar att det är linje 868 som blir länken till 865 som trafikerar nya väg 56. Numret till beställningscentralen är 018-681540 och dit kan kunden ringa dygnet runt, dock senast två timmar före vald avgång.

Efter att ha meddelat vilken bussavgång som gäller hämtar en taxi vid bestämd hållplats och kör kunden till hållplatsen Runhällen vägskäl på väg 56. Därifrån tar man linje 865 för vidare resa mot Heby/Uppsala. Samma sak gäller vid hemresan.

I första hand är det Heby taxi som kör den anropsstyrda trafiken.

Rose-Marie Eriksson