Ingen oro för influensan

Maria Andersson låter ännu så länge sina ankor gå ute. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

MUNKTORP/HALLSTAHAMMAR Fågelinfluensan H5N8 har börjat cirkulera i Europa. För drygt en vecka sedan upptäcktes den i Danmark. I Sverige upptäcktes första fallet i Vellinge i Skåne då en smittad knipa hittades. Och senast i en värphönsbesättning i Helsingborg. Har det då vidtagits några åtgärder i Västmanland?

Anders och Britt Lundberg driver Lundbergs grönt hemma på gården i Munktorps-Ekeby.

Här har de dessutom cirka 200 höns och 25 ankor som normalt strosar fritt. De har inte så bra koll på utvecklingen av influensan men de följer nyhetsrapporteringen.

– Vi har läst i en tidning om fallt i Helsingborg men våra ankor går ute och hönsen är ute då vädret tillåter, berättar Britt.

– Fågelinfluensa har ju kommit i omgångar och det man inte skall göra är att mata fåglarna utomhus. Vi matar alltid våra fåglar inomhus, det gör vi kontinuerligt.

Britt anser också att det inte är så mycket att göra åt förutom att hålla fåglarna inne.

– Det är lite konstigt att det är burhöns som drabbats i Helsingborg, men kanske det kommit in gråsparvar eller möss med smittan. Med tanke på det verkar det svårt att skydda sig. Men man skall inte släppa in obehöriga som varit på andra gårdar.

Maria Andersson i Stigsboda utanför Hallstahammar hade tills nyligen många ankor gående fritt på gården. Numera har hon bara fyra.

– Vi har sålt av och slaktat så vi hade fem ankor kvar. Men en tog höken härom dagen. Det är två år sedan senaste fågelinfluensan och nu har det konstaterats i Helsingborg.

Men hon har inte hört om några restriktioner från myndighetshåll.

– Jag är med i Facebookforumet Vi som har höns och de som bor nere i södra Sverige har inte heller hört något. Många är väldigt upprörda, berättar Maria.

Själv är hon inte orolig för tillfället.

– Men når influensan Mellansverige och rör sig upp i landet får jag stänga in mina ankor. Då det var fågelinfluensa senast gick de ut från Jordbruksverket med information. Men det är så klart, de har ingen koll på oss som har fåglarna som en hobby. Visst vore det bra med e-post från exempelvis Jordbruksverket. Nu verkar dock inte det här viruset vara smittsamt för människor, så var det ju förra gången.

Maria säger också att det är allvarligt för dem som har höns men som sagt – själv är hon inte orolig.

– Dessutom flyttar fåglarna söderut nu. Det hade varit värre om det vore vår då de flyger norrut. De som köper fåglar söderifrån får nog avvakta ett tag. Vi brukar inte ta influensa så allvarligt, vi har ingen större oro. Vi vaccinerade exempelvis inte barnen då svininfluensan härjade. Ingen av oss är heller i riskzonen.

På länsstyrelsen i Västmanland har man än så länge inte vidtagit några speciella åtgärder, enligt länsveterinär Magdalena Bostedt.

– Men Jordbruksverket har gått ut med skyddsnivå två vilket gäller i hela landet. Det betyder att man skall hålla fåglarna inomhus och även mata dem inne. Men vi på länsstyrelsen gör inget speciellt förutom att vi kommer att gå ut med information på hemsidan.

Inte heller har man någon närgräns för när varningar om influensan går ut.

– Det är om man börjar hitta döda fåglar som läget blir ett helt annat. Men de som har större besättningar med fåglar har i regel goda hygienrutiner. I Helsingborg, däremot, hade man restriktionsrådet om att hålla fåglar inomhus redan innan influensan nådde en gård där. Och där är frågan hur influensan kommit in, säger Bostedt.

– Influensan är luftburen och kan komma med kläder och skor. Nej, det är ingen rolig sjukdom, för att inte säga riktigt otäck.