Landsbygdsparti bildat

Nyligen bildades ett länsförbund under Landsbygdspartiet oberoende. Och uppdraget till att bilda en lokalavdelning gick till Lars Matsson i Gunnilbo. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

GUNNILBO/SKINNSKATTEBERG Nyligen bildades ett nytt parti i länet. Eller rättare sagt ett länsförbund under Landsbygdspartiet oberoende vilket bildades år 2012. En interimsstyrelse valdes på Stjärnviks bygdegård och uppdraget till att bilda en lokalavdelning gick till Lars Matsson i Gunnilbo.

Missnöjet med hur landsbygden behandlas i politiken växer. Men det nystartade länsförbundet är inget nytt då Landsbygdspartiet länge varit ett kommunalt parti i Luleå. Nu startas lokalavdelningar runt om i landet i rasande fart och senast ut är alltså avdelningen i Västmanland. Lars Matsson, som fick uppdraget att bilda en interimsstyrelse, berättar att det första årsmötet skall hållas efter julhelgen. Själv har han erfarenhet av kommunalpolitik efter att ha varit politiker för Centerpartiet i Skinnskatteberg.

– Att det nya partiet startades beror på att man tycker att landsbygdsfrågorna fått stå tillbaka i de etablerade partierna. Härom dagen talade ju till och med Annie Lööv om att försvarsanslagen måste öka. Men hon sade inte ett ord om att vi också måste värna om livsmedelsindustrin – ett försvar inbegriper också livsmedel.

Lars anser att man måste kunna få välja var man vill bo men att det också krävs service för att göra det möjligt.

– Vi som bor på landsbygden är hänvisade till att ha egna bilar och det måste finnas ett samspel mellan stad och landsbygd. Mindre orter som exempelvis har vattenkraft borde få tillbaka pengar – helt enkelt få tillbaka av naturresurserna. I Strömstad och i Borgholm, där många stadsbor har sommarhus, borde fastighetsskatten bli kvar i kommunen och inte gå till statskassan.

Partiet har fyra hörnstenar i sitt partiprogram. Företagande och service – nedläggning av skolor, postservice och försämrade kommunikationer är punkt ett.

Demokrati och påverkan i frågor som ger medborgarna möjlighet att påverka utvecklingen i den bygd där de bor är nummer två.

Tredje hörnstenen är att förutsättningar skall skapas för att bevara för landsbygden typiska traditioner och kulturarv. Partiet hävdar också att en levande landsbygd är en stor tillgång för landet.

Och den fjärde punkten är att skapa en framtidstro genon utveckling av landsbygden.

– Nu håller också Telia på att ta bort kopparkabeln och vi får fiber istället.

Som landsbygdsbefolkningen får ta pengar ur egen ficka till?

– Ja, fast det är inget nytt. Det fick man göra då elen kom också – stolparna fick de boende betala själva.

Lars har varit medlem i partiet i två år men har legat lågt som han uttrycker det.

– Jag delar partiets synpunkter och jag gick ut med ett förslag på nätet om att bilda en länsförening. Till mötet i Stjärnvik kom det ett 20-tal personer. Det kom även folk från Dalarna där de också planerar att starta ett länsförbund.

Vid valet år 2014 ställde Landsbygdspartiet upp i 17 kommuner och de fick representation i nio.

– Just nu jobbar vi aktivt med ett partiprogram och snart finns vi i hela landet.

Är Landsbygdspartiet ett enfrågeparti?

– Nej, visserligen har vi sex huvudämnen men vi skall kunna svara på vilka frågor som helst. Men många har ingen politisk bakgrund så därför skall vi starta politikerutbildningar. Och vi med erfarenhet skall vara med och stötta.

Men även om partiet är ett utpräglat parti för landsbygden berättar Lars att det även finns medlemmar i Stockholm.

– Vi vill få igång mer företagandet på landsbygden. Och så arbetar vi för att ju längre bort från service man bor desto mindre skatt skall man betala.

Lars säger också att partiet skall se över lagen om kommunal upphandling.

– Det handlar om maten i skolorna där man skulle kunna ha mycket mer lokalproducerat. Nu har vi koncentrerat oss allt för mycket på stordrift. För några dagar sedan såg jag Ernst Kirschsteigers program där han åkte till Italien och hämtade matvaror på landsbygden. Där hängde korvar och skinkor helt fritt ifrån taket. Det skulle aldrig gå för sig här – ändå är vi med i EU båda två. Det är larvigt och skulle kunna fungera här också.

Partiet är också engagerat i vargfrågan vilken ju som bekant är en stor fråga på landsbygden.

– Vi är det enda parti som säger nej till varg i Sverige. Alltså frilevande varg – i hägn skall de få finnas. Det finns en anledning till att man förr byggde varggropar. Här i Skinnskatteberg har vi ytterligare ett revir på gång och i så fall har vi fyra revir i kommunen.

Lars anser också att vi måste försvara folkhemmet eller välfärden som byggts upp.

– Det vi står för känner vi att flera anammat – att de helt enkelt tycker som vi. Visst hoppas vi på att nå fyraprocentsspärren och vi kan föra diskussioner både åt höger och vänster. Men allt hänger på politiken och ledarfigurerna, framhåller Lars och säger med eftertryck:

– Man pratar aldrig om landsbygden. Man ser förfall överallt – tomma och övergivna gårdar. Och till råga på allt vill man införa storregioner.

Jan Å Johansson