Ny fond för föreningar

Textstorlek:

​I Västmanland finns 51 hembygdsföreningar och det är dessa föreningar och övriga 1 999 hembygdsföreningar i landet som kommer kunna söka bidrag ur en ny fond som ska hjälpa till att bevara Sveriges kulturarv.

Initiativtagare till fonden är Sveriges hembygdsförbund.

Med den nya stödformen, så kallad Hembygdsvän, kan privatpersoner och företag bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Och trots att fonden är nystartad har de fått in pengar.

– Jag har inte de exakta siffrorna. Men en enskild person betalade in 10 000 kronor och en person kom med ett par hundra kronor. Vi har själva gått in med en miljon kronor i egna medel, säger Jan Nordwall som är generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Varför startade ni fonden?

– Vi ser att det behövs finansiering till hembygdsföreningarna. Det är vårt kulturarv det handlar om med 10 000 byggnader, åtta miljoner fotografier, andra stora samlingar och arkiv. Det är vanligt folks historia som är viktig att bevara, säger Jan Nordwall.

Att söka statliga medel via Jordbruksverket har varit alltför komplicerat, dels att söka det men också att hitta en medfinansiär, menar Jan.

– De pengar som finns i landsbygdsprogrammet har knappt kunnat fördelas eftersom man samtidigt behöver 25 procent offentlig medfinansiering från kommun eller landsting.

– Vi har skrivit till staten och påpekat problemet och har fått till svar att de är medvetna om problemet men att de inte tänker göra något åt det, säger Jan Nordwall.

För några år sedan fanns regeringens satsning ”Hus med historia” där de satsade 30 miljoner på att vårda kulturarvet. Det var bra, anser Jan, men likt många andra projekt så tog det slut.

Under ett par–tre år kommer fonden att byggas upp. Minst tre miljoner ska finnas i fonden innan pengarna kan börja fördelas. När dessa år gått kommer hembygdsföreningarna att kunna söka pengar från fonden.

– Vi kommer att ha en beredningsgrupp och ta ställning till hur pengarna ska fördelas då. Vilka riktlinjer vi ska ha kommer vi fömedla när det närmar sig, vi har inga färdiga blanketter, säger Jan Nordwall.

Cecilia Eriksson

 

Fakta Sveriges hembygdsförbund ​ 

Sveriges hembygdsförbund (SHF) ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. De representerar även hembygdsrörelsen i kontakter med myndigheter, beslutsfattare och med andra folkrörelser.

SHF:s uppdrag är att göra hembygdsrörelsen, med dess historia, synlig i samhället. I år fyller Sveriges hembygdsförbund 100 år.

Källa: SHF