Nyöppnat museum visar vårdens historia

Textstorlek:

VÄSTERÅS Efter ett besök på det nyöppnade Vårdmuseet är man glad att man lever i 2000-talet och att utvecklingen går framåt. Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia har sammanställt museet i gamla lasarettets västra flygel i Västerås – ett museum som visar att det inte var bättre förr. 

Meterlånga instrument för gastroskopi, instrument för att opera bort halsmandlar och för att mäta ögontryck.

Mer eller mindre, i våra moderna ögon, brutala saker. Men intressant är det att se utvecklingen av medicinsk utrustning. Även om en och annan uttryckte: ”Fy, vad otäckt”.

Museet har kommit till stånd via långbänk skulle man kunna säga.

– Ja, landstingets kvarnar mal långsamt, säger Margarethe Bylander, ansvarig för museigruppen, på det medicinhistoriska sällskapet.

Kontraktet som sällskapet skrev på år 2012 har nu alltså blivit verklighet.

– Vår tidigare ordförande, överläkaren Åke Boman, skapade år 1994 utställningen Sot och bot i tidigare landstingshuset i Stallhagen. Därifrån kommer mycket av det vi ställer ut men också ifrån sjukvårdsmuseet i före detta vårdgymnasiets källare. Plus mina egna grejer som jag förvarat i ett blockerat rum, ler Margarethe.

Medlemmarna i medicinhistoriska sällskapet är till övervägande del sjukvårdsfolk, som Margarethe uttrycker det.

– Men alla får stötta oss.

På museet kan man botanisera bland, förutom det som berör sjukvård, också montrar som visar dåtidens mediciner, uppbyggda miljöer som en sjuksal, en tandläkarmottagning och en psykavdelning.

Givetvis kan man också ta del av historiska dokument och bilder.

– Även om vi har mycket saker efterlyser vi fler saker – vi vet att många har något hemma.

En udda sak som ser ut som en konstinstallation är en röntgenapparat från år 1904 vilken stått i ett garage i Sala.

– Vi har också sagt till de olika avdelningarna på sjukhuset att inte kasta saker, säger Margarethe och pekar på en röntgenapparat.

– Den där bara stod här en dag och vi vet inte var den kom ifrån.

Hur många sjukvårdsattiraljer som finns på museet vet inte Margarethe men hon vet bestämt att det finns tre gånger så mycket i sällskapets förråd.

– Nu har vi hört att den äldsta ambulansbåren i länet finns i Köping. Om det är sant hoppas vi på att få hit den så klart.

Museet öppnade förra veckan och det var 45 personer inbjudna men det kom cirka 100.

– Det var väldigt trångt.

Sedan hade man öppet hus i dagarna tre.

– På de fyra dagarna kom det säkert 1 000 besökare.

Hur öppettiderna för allmänheten skall vara är något som sällskapet funderar över.

– Det här är ju en ideell verksamhet men en gång i veckan funderar vi på. Vi har också förslag på att ha öppet under påsk- och julloven.

Går man igenom utställningen inser man hur viktigt det är att lära sig historia.

Det är inte utan att man är tacksam för att utvecklingen gått framåt.