”Skog – en lönsam affär”

Thomas Hedlund på LRF Konsult i Västerås berättar att framtidstron är stor bland skogsägare. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

VÄSTERÅS Nyligen presenterades årets Skogsbarometer av LRF Konsult – den årliga Sifo-undersökningen bland landets skogsägare. 750 skogsägare har intervjuats varav cirka 50
i Västmanland. Framtidstron är stor i landet och Västmanland är inte något undantag.

Årets barometer visar att investeringsviljan är stor bland landets skogsägare. Och det gäller även Västmanland.

– Många vill investera i skog och många skogsägare vill köpa mer skogsmark. En investering i skogsmark ses som en lönsam affär. Man kan jämföra med börsen där resultatet kan ligga på plus-minus noll för att snart vara uppe på två procent igen. För även om man inte gör något med sin skog så växer den till med kanske två till tre procent varje år. Det är inget revolutionerande men den går hela tiden svagt uppåt. Två till tre procents tillväxt plus värdet som gått upp med två procent blir fem procent. Det är tre gånger så mycket som börsen, säger Thomas Hedlund på LRF Konsult.

Enkäten visar att sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade överskott i kassan. Men ett trendbrott, trots lönsamheten, kan man skönja.

– Ja, klipparna finns inte längre. Tidigare var många skogsägare Stockholmare men det ser jag inte längre. Sedan åren 2011 och 2012 har de tynat bort.

Numera är det den som varit skogsägare, kanske sedan generationer, som fullföljer sitt ägande med att sköta och investera i skogen.

– Man kan se att bland dem som är 60 år och uppåt är tre fjärdedelar helt obelånade. Bland alla i undersökningen är 66 procent eller två tredjedelar obelånade.

Däremot har han inte sett till dem som drabbades av den stora skogsbranden för två år sedan, det var 96 privata fastighetsägare som fick hela eller delar av sin skog nedbrunnen.

– Jag tror att de kanske lever i chock fortfarande och är nöjda med att ha fått sina avverknings- och försäkringspengar. De har inte visat några tecken på att investera i ny skog. Men de har tre år på sig att investera i ny skog skattefritt. Den största privata skogsägaren som drabbades, Karl Hedin, har dock köpt tre, fyra fastigheter av oss, berättar Thomas Hedlund.

Skogsägarna säljer allt mindre till massaved och timmer.

– De tror inte på ökade timmer- och massavedspriser. Jag har hört väldigt lite om att skogen går till timmer och massaved, så har det varit de tre senaste åren.

De flesta skogsägare ser dock att det är god lönsamhet men avverkningsnivån är normal. Det har inte skett någon ökning sedan i fjol. Och skogsbranden var enligt Thomas Hedlund, trots den stora arealen, en lokal företeelse som inte påverkat så mycket. Bortsett från dem som drabbades förstås. Men på en punkt har den märkts i övriga länet.

– Det blev ett överskott på flis vilket påverkade andra skogsägare i länet.

Enligt barometern ämnar de flesta skogsägare bara äga sin skog och använda den för rekreation.

– Det finns redan nu skogsägare som startat skogscamping och andra har den för äventyrsturism. Alla småbäckar blir snart stora.

Och det tidigare intresset för att upplåta mark för vindkraft har minskat.

– Många är pessimistiska då det gäller vindkraften. Intresset har minskat kraftigt mot för tre år sedan. Det blåser för lite i Västmanland men solparksparker kan vara intressanta. Och de mjuka värdena kommer att få en större betydelse i framtiden, tror Hedlund.

– Förr sade man att man hade två ben att stå på, massaved och timmer. Men också flis och bark. I dag kan man också hoppas på det kemiska benet. Kemiska ämnen som kan utvinnas – exempelvis finns redan tallolja istället för diesel. Talloljan är en restprodukt ifrån massaved. Ja, jag hoppas mycket på det kemiska benet.