Bostadsbrist i hela länet

Under 2016 rådde för första gången på länge – kanske någonsin – bostadsbrist i alla länets kommuner enligt länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys.