Cykelled ska förbättras

Cykelleden längs Strömsholms kanal i Hallstahammar ska förbättras. Målet är att den ska bli en regional cykelled. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

HALLSTAHAMMAR Kommunstyrelsen i Hallstahammar har beslutat sig för att satsa på att höja standarden på den 20 år gamla cykelleden längs Strömsholms kanal. Målet är att leden ska bli en regional cykelled.

– Cykelleden har funnits i 20 år och skapades på grund av den fina miljön längs Strömsholms kanal, säger Catarina Pettersson kommunalråd i Hallstahammar.

Längs leden ligger fyra kommuner: Hallstahammar, Surahammar och Fagersta i Västmanlands län samt Smedjebacken i Dalarnas län.

Nu vill Hallstahammars kommun att leden ska förbättras och att statusen på den ska höjas. De vill att det ska bli en regional cykelled. Det innebär att den måste uppfylla vissa kvalitetskriterier. Det handlar om trafiksäkerhet, attraktivitet och möjlighet att besöka servärdheter och övernatta längs leden.

En regional led räknas till en medellång led som är lämplig för en kort cykelsemester eller en dagstur.

– För att få bli en regional led är ett kriterium att den måste vara över 65 kilometer lång. Cykelleden, från Strömsholm till Smedjebacken, är 10–11 mil lång så den håller måttet, säger Catarina Pettersson.

Regionala leder kan även knyta ihop nationella leder så att cykelturisterna får fler valmöjligheter. En regional led kan till viss del vara knuten till en nationell led.

Cykelleden gynnar turismen. Bara i Hallstahammar finns många sevärdheter längs med Strömsholms kanal.

– Vi har Borgåsunds samhälle som liknar ett fiskesamhälle, Strömsholms slott, ridskolan, golfbanan, Herrvadsbron där ett slag utspelade sig på 1200-talet, Skantzenområdet och smedjan i Trångfors, säger Catarina Pettersson.

Catarina Pettersson hoppas att fler ska få uppleva dessa miljöer genom en förbättrad cykelled.

– Vi vill att cykelleden ska bli mer nationellt känd.

Tanken är att varje kommun ska se över cykelleden i sin kommun. Exempelvis kan det handla om att man behöver leda om cykelleden för att cyklisterna lätt ska kunna nå nya besöksmål.

Hallstahammar avsatte ekonomiska medel för några år sedan till för att leda om en del av cykelleden mellan Strömsholm och Kolbäck. Men eftersom det kommer göra intrång på Natura 2000 område så håller det nu på att utredas inom länsstyrelsen.

En del i det fortsatta arbetet är att knyta ihop leden vid Strömsholms kanal med leder i Dalarna för att få en ännu mer attraktiv cykelled. Arbetet med cykelleden kommer att samordnas av Region Dalarna. I Västmanland är det Strömsholms kanal AB som kommer arbeta för att utveckla cykelleden.

Hur länge har ni velat satsa på cykelleden?

– Vi har diskuterat det det senaste året. Vi som sitter i Strömsholms kanals styrelse arbetar för att kanalen ska vara en turism-destination och vi arbetar för dess utveckling på flera sätt.

Tiden för när arbetet med cykelleden ska var färdigt är inte bestämt.

– Det är inte bestämt. Men vi vill göra det så fort som möjligt för att kunna uppfylla kriterierna för att få skylta om till en regional led, säger Catarina Pettersson.

Hur många är det som beöker cykelleden årligen?

– Vi har ingen statistik på det. Men vi vet att de cykelkartor vi trycker upp går åt, så vi vet att den används, säger Catarina Pettersson.

Cecilia Eriksson