Hästarna räddar öppna landskap

Hästarna tar över kornas roll och bevarar de öppna landskapen. Foto: Arkiv
Textstorlek:

​Landets hästar har minskat något till antalet sedan 2010. Men de gnäggande djuren är tillräckligt många för att rädda Sveriges öppna landskap när mjölkkorna blir färre, enligt Jordbruksverket.

Nu finns omkring 356 000 hästar, jämfört med runt 363 000 hästar under 2010, visar statistik från Jordbruksverket.

Magnus Nordgren, agronom på myndigheten, säger att siffrorna ger en kick, trots minskningen.

– Det är statistik som hästnäringen så väl behöver, och som är viktig när vi är ute och pratar med politiker och för talan för en näring som sysselsätter så mycket kvinnor, vilket gör att den många gånger inte tas på samma allvar, säger han.

Vid en jämförelse med ett annat betande husdjur fanns 331 000 mjölkkor i Sverige 2016, en minskning från 348 000 mjölkkor under 2010. Utan hästarna skulle det bli svårare att bevara Sveriges öppna landskap enligt Magnus Nordgren.

– När jag växte upp var det kor överallt, men de har minskat dramatiskt sedan 1980-talet. Det påverkar landskapet och möjligheterna till attraktiv landsbygd. Hästen har blivit ett djur som används på så många andra sätt än inom militären och jordbruket, och skapar så mycket nytta och nöje.

Den största delen av alla hästar, närmare bestämt 76 procent, finns i kommuner med större tätorter eller i tätortsnära områden.

Skåne toppar statistiken med 58 000 hästar, följt av Västra Götaland (56 400) och Stockholms län (27 400). Bara en liten del av hästarna i landet, omkring 18 300, finns på ridskolor.

– Många går en kortare period på ridskola och köper senare en egen häst. Det handlar delvis om att ekonomin har blivit bättre under de senaste årtiondena, säger Nordgren.

Årets siffror bygger på en undersökning som gjordes i månadsskiftet maj–juni 2016 med hjälp av enkäter som skickats till 50 000 fastighetsägare, ridskolor och företag med turridning. Skillnaden 2010–2016 ligger inom den statistiska felmarginalen.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

 

FAKTA Antal hästar i länen 

Stockholms län 27 400 hästar

Västmanlands län 9 900

Uppsala län 16 600

Södermanlands län 8 400

Östergötlands län 15 500

Jönköpings län 18 900

Kronobergs län 13 800

Kalmar län 14 700

Gotlands län 5 900

Blekinge län 7 400

Skåne län 58 100

Hallands län 18 600

Västra Götalands län 56 400

Värmlands län 11 900

Örebro län 11 900

Dalarnas län 18 800

Gävleborgs 11 700

Västernorrlands län 7 200

Jämtlands län 7 000

Västerbottens län 9 700

Norrbottens län 5 700 hästar.

Källa: Jordbruksverket