Hembygder i filmprojekt

Jan Nordwall, på Sveriges Hembygdsförbund, hoppas att filmprojektet ska ge en mer nyanserad bild av kulturarvet. Foto: Olov Norin
Textstorlek:

Sveriges Hembygdsförbund deltar i ett filmprojekt som lyfter Sveriges kulturarv och belyser vad som är svenskhet. Projektet leds av filmbolaget Film and Tell, som kommer åka ut till hembygdsföreningarna i hela Sverige, däribland Västmanland, för att ta del av synpunkter i filmprojektet.

Sveriges Hembygdsförbund har fått 2,5 miljoner från Postkod-lotteriets kulturstiftelse för att delta i det pågående filmprojektet. Flera organisationer är involverade i projektet, Utbildningsradion är en partner i projektet och serien kommer att visas på tv under nästa år.

Filmerna görs av Oscar Hedin och Åsa Ekman som är en fler-faldigt prisbelönt dokumentärfilmsregissör. Det kommer bli en serie med sex stycken olika filmer. En av filmerna handlar om vår relation till det svenska kulturarvet.

Under filmproduktionens gång kommer hembygdsföreningar anordna visningar av filmerna. Syftet är att skapa diskussion under arbetet med filmerna och låta det påverka det färdiga resultatet.

– Vi kommer visa filmklipp och ställa frågor och föra en dialog, säger Ylva Forner, producent vid Film and Tell.

Filmaren Åsa Ekman berättar:

– Vi följer en familj som dansar folkdans. Många har tappat kulturarvet, medelåldern är väldigt hög, de som är engagerade upplever att färre yngre är med.

Filmerna har även ett perspektiv på migration och integration, något som engagerar många.

– Migration och integration engagerar oavsett om det är positivt eller inte. Det är en stor samhällsfråga. Ofta berättar man det utifrån asylsökandes perspektiv, men vi gör det utifrån hur de infödda svenskarna hanterar det här, säger Åsa Ekman.

Åsa Ekman berättar om de övriga filmerna. De följer medborgargarden, något som varje kommun måste ha enligt lag för att välkomna nya meborgare. De belyser också ”Military weekend”, där man får prova på att vara militär i 48 timmar, som även engagerar många nya svenskar, och så följer de en integrationspolis utmaningar.

– Perspektivet vi vill ha är inte att migrationen skapar problem, utan hur vi svenskar möter problemet. Vi vill visa vad som är svårt i det svenska systemet, säger Åsa Ekman.

Diskussionerna om att göra ett filmprojekt har pågått under flera år, berättar Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

– Vi träffade filmaren Oscar Hedin 2011, vi ville nyansera bilden av kulturarvet och att visa att det inkluderar alla människor, säger Jan Nordwall.

Genom finansieringen har projektet blivit möjligt.

Han anser att folk som inte har någon relation till kulturarvet har fått en ensidig bild av vad det är.

– Det är ett problem om hembygdsvärlden enbart förknippas med allmogekultur med folkdräkter och gammeldans. Det är bara en del av kulturarvet. Kulturarvet utvecklas hela tiden, säger han.

– Landsbygden har ingen röst i samhället i dag när det gäller integration. Små orter har påverkats av flyktingsituationen. Då kan man inte fortsätta driva hembygdsföreningar som om ingenting har hänt, vi hoppas att det här bidrar till diskussioner som nyanserar debatten, säger Jan Nordwall.

Cecilia Eriksson