Länet satsar på solenergi

Ett nytt projekt har startats som förhoppningsvis leder till att solenergi får större plats i samhällsplaneringen. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Nu ska solenergi få ta större plats i samhällsplaneringen. Det hoppas i alla fall länsstyrelsen som startat ett nytt projekt som ska ge politiker, tjänstemän, byggherrar, fastighetsägare och arkitekter mer kunskap om fördelarna med att satsa på solenergi.

Länsstyrelsen beviljades 450 000 kronor från Energimyndigheten för projektet som de hoppas ska leda till mindre klimatpåverkan. Tanken är att man ska introducera solceller redan i planeringsskedet av nya byggnader.

– Annars finns det mindre möjlighet att placera solceller på byggnaderna, säger Jessica Peters, handläggare på Miljömål på länsstyrelsen som är en av de ansvariga i projektet.

Inspiration har hämtats från ett liknande projekt i Skåne.

Den första träffen hölls nyligen på slottet i Västerås med ett 40-tal personer bestående av tjänstemän och politiker.

– Vi har gått ut med en inbjudan till alla kommuner i länet, berättar Jessica Peters.

Kommunerna som är med från Västmanland är: Sala, Västerås, Arboga, Hallstahammar, Surahammar och Kungsör.

Vissa projekt involverar även andra län, vilket det gör denna gång. Utöver det finns även Håbo i Heby kommun i Uppsala, Örebro och Södermanland med Strängnäs och Katrineholm med, berättar Jessica Peters.

Till första mötet kom bland annat Nils Hillerbrand, miljökommunalråd i Linköping.

– Linköpings kommun ligger på solcellstopp i landet. Han berättade hur de jobbar och gav tips, säger Jessica Peters.

Under projekttiden, som pågår till mitten av år 2019, kommer det att anordnas 13 utbildningstillfällen, framförallt för tjänstemän. Nästa möte är den 2 maj. För projektet har de hyrt in en konsult inom hållbar utveckling, förnybar energi och produktutveckling, Michiel van Noord från Esam. Förhoppningen med projektet är att varje kommun kommer att skapa en detaljplan med en solenergiaspekt, berättar Jessica Peters.

Solenergi har ökat.

– Det har ökat mycket i Uppsala, Västmanland och Södermanland enligt de siffror som Energikontoret i Mälardalen tagit fram. Det har ökat med sex gånger mellan 2013–2015, säger Jessica Peters.

Intresset för att söka ekonomiskt stöd för solcellsanläggningar är stor.

– Ansökningarna görs via oss på länsstyrelsen. Bidraget täcker 20 procent av kostnaden för privatpersoner och 30 procent för företag, säger Jessica Peters.

– Det är många privatpersoner som söker för mindre anläggningar, säger hon vidare.

Vad är bra med solenergi?

– Det ett förnybart energislag, det är konstigt att vi inte utnyttjar det mer. Det är bättre att använda solstrålarna direkt. istället för olja från marken, säger Jessica Peters.

Nackdelar?

– Haha. Det finns inga nackdelar om du frågar mig. Jag skulle gärna ha skaffat men jag bor i en hyresrätt som jag snart ska flytta från.

Finns det några hinder för att installera solceller?

– Det är en del att tänka på. Vissa kommuner har underlättat när det gäller bygglovsavgifter. Linköping har gjort det.

Cecilia Eriksson