Länssamarbete om busstrafik

Tommy Levinsson från Västmanlands län och Marie-Louise Forsberg-Fransson från Örebro län är styrande regionråd som tror mycket på det nya samarbetet med busstrafiken. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Västmanland Region Västmanland och Region Örebro län ska ingå ett långtgående samarbete med de båda länens framtida busstrafik.
– Klart positivt för landsbygden, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

Regionstyrelserna i Västmanland och Örebro län ska arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i båda länen.

Åttonde februari ska beslutet klubbas i Västerås. I Örebro är det redan klubbat. Om två år beräknas den nya samordnade trafiken vara på plats.

– Det här är betydelsefullt inte minst för landsbygden, säger Tommy Levinsson.

– Det kommer att bli lättare för resenärerna att ansluta till pendeltrafik åt olika håll. Vi tror på ökad kvalité och service i bussåkandet.

– Och när man gjort nationella mätningar så visar det sig att Västmanland redan är på topp tre vad gäller nöjda resenärer. Det är vi glada för, men vill här försöka vässa oss ytterligare.

Enligt regionrådet, som även är ordförande för kollekttivtrafiken, så finns sedan länge en förståelse över partigränserna i Västmanland för att samarbeta med länstrafiken.

– Och sedan länge samarbetar vi dessutom med Örebro län vad gäller Tåg i Bergslagen. Så det här ska nog gå bra. I praktiken kommer AB Västerås lokaltrafik att omformas till ett gemensamt bolag. Det långsiktiga målet är att merparten av länens trafik ska skötas av det gemensamma bolaget.

Tommy Levinsson menar att man bör äga infrastrukturen om man ska göra en framtidssatsning och tar som exempel E-bussarna, som kräver stora framtidsinvesteringar.

Ett praktiskt exempel på det nya samarbetet är att man kommer att kunna köpa ett alternativt månadskort som ger innehavaren rätt att åka kollektivt i hela Mälardalen.

Peter Liss är VD för AB Västerås Lokaltrafik:

– Vi har redan sänkt våra totalkostnader med fyra miljoner. Smart planering är tricket för att komma åt kostnaderna. Det får man med transparenta ramavtal. I nuläget har vi 100 egna bussar och 75 upphandlade (från andra aktörer) i ramavtal. Där ingår nästan alla bussbolag i länet. Med den nya satsningen så blir det ännu enklare att ha kosntnadskontroll.

Västmanland har, med tanke på bristen på utbildade bussförare, startat en egen trafikskola. Av de runt 100 nya bussförare som nu är i arbete, så har hälften fått sin utbildning i Västmanlands egna busskörskola.

– Kan tänka mig att ha en filial i Örebro för att utbilda förare.

För övrigt värt att notera: Bland 570 medarbetare i AB Västerås lokaltrafik så finns anställda från 43 nationaliteter. 21 procent av dessa är kvinnor, att jämföra med 15 procent i branschen som helhet. Nästan 95 procent av bussarna drivs med biogas.

– Även där är vi alltså på tårna ordentligt.

Tommy Levinsson igen:

– När vi styr och leder driften själva så kan vi mer aktivt arbeta flexibelt med viktiga frågor som rör bemötande, miljö och jämställdhet. Det bidrar till fortsatt bra priser för resandet.

Rolf Johnsson