Nya revir kan rädda spett

Fler revir för den vitryggiga hackspetten bör skapas i Färnebofjärdens nationalpark, menar Naturskyddsföreningen. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Naturskyddsföreningen har kartlagt 28 områden runt Färnebofjärden som är lämpliga som revir för vitryggig hackspett.
Nu uppmanar de flera aktörer att skydda områdena för att ge hackspetten en chans.

Det är Naturskyddsföreningen i Västmanland, Gävleborg, Dalarna och Uppland som vänder sig till länsstyrelserna, skogsbolag och Naturvårdsverket för att göra det möjligt att återskapa revir för den vitryggiga hackspetten.

De bygger uppmaningen på en rapport som Stig Holmstedt i Gysinge gjort med stöd av Skogsstyrelsen i Uppsala-Västmanland.

Stig Holmstedt är hängiven ornitolog och en av de tidiga ivrarna för att det skulle bli nationalpark i Färnebofjärden. Han är också Naturskyddsföreningens företrädare när det gäller frågor om Färnebofjärdens nationalpark.

Han har sett den vitryggiga hackspetten försvinna från området, men även följt räddningsförsök när fåglar har placerats ut i nationalparken genom Projekt vitryggig hackspett.

Det senaste året har utvecklingen för den hotade hackspetten varit god. Det gör att man räknar med att det finns 25 individer i landet.

På 1970-talet fanns 10 par bara vid Nedre Dalälven.

Hälften av fåglarna är bofasta, medan resten tros söka efter både lämplig boplats och lämplig partner.

Att hitta ett område med rätt förutsättningar är svårt. För att vara optimalt för ett revir ska området vara 500 hektar stort och innehålla minst 100 hektar skog varav minst 85 procent löv och högst 15 procent gran. Dessutom ska det finnas 20 kubikmeter död lövved per hektar.

Områden av den här typen har det funnits gott om runt Färnebo-fjärden, men mycket gran har vuxit fram i både svämområden och lövskog. Dessutom har grova strandnära aspar fällts av bäver och blivit mat till älg så att det inte blivit någon återväxt av asp.

I projektet har Stig Holmstedt sökt och kartlagt 28 områden i eller inom en och en halv mil från nationalparken, som uppfyller kriterierna.

I rapporten beskriver han område för område och vilka åtgärder som kan göras för att arten ska trivas bättre. Framför allt handlar det om huggning av granskog och exempelvis ringbarkning av träd för att öka andelen döda träd.

Naturskyddsföreningen uppmanar länsstyrelser och skogsbolag att vara med och återskapa minst 25 lämpliga revir för den vitryggiga hackspetten. Och de menar att det är bråttom.

– Det är idag, inte om tio eller femtio år, vi måste agera för att rädda den vitryggiga hackspetten. Och alla aktörer måste agera och prioritera det här arbetet, menar Stig Holmstedt.

Agnetha Brolin