Nytt och tydligare fokus

Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanland, tycker att landsbygdsutveckling är viktig. Foto: Gustav Lindh
Textstorlek:

LÄNET Länsstyrelsen har fått en ny landsbygdsavdelning. 
– Landsbygdsutveckling är väldigt viktig för oss. Nu har vi mer samlat fokus på landsbygden, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanland.

Det var omkring ett par år sedan som det fanns en så kallad landsbygdsenhet på länsstyrelsen, berättar landshövdingen. När chefen på avdelningen slutade delade de ut arbetsuppgifterna på den övriga organisationen.

Men sedan årsskiftet finns det alltså en avdelning på länsstyrelsen som har fullt fokus på landsbygdsutveckling.

– Landsbygdsutveckling är en av de viktigaste frågorna vi har. Vi har ett antal regeringsuppdrag, säger Minoo Akhtarzand.

Till grund för länsstyrelsens arbete ligger Landsbygdsprogrammet 2014–2020, där man kan ansöka om företagsstöd och projektstöd.

Under den nya avdelningen Landsbygdsutveckling ligger fokus på följande områden: djurhållning, landsbygdsutveckling, lantbruk, mark- och fastighets-frågor, primärproduktion av foder och livsmedel, rådgivning och kurser, stöd inom lantbruk och landsbygd, jordbrukarstöd, växtodling och växtskydd.

Vad innebär det för landsbygden med en ny landsbygdsavdelning?

– Det finns ett mer samlat fokus, det är en organisationsfråga. Vi har alltid jobbat med landsbygdsfrågorna så det är inget som fallit mellan stolarna, säger Minoo Akhtarzand.

Har ni saknat en landsbygdsavdelning?

– Det är klart att det blivit tydligare i och med att vi samlat varje avdelning. Man kan fokusera bättre och tydliggöra, samtidigt som man får en helhet, säger Minoo.

Flera andra länsstyrelser i Sverige har en landsbygdsavdelning.

– Majoriteten har det. Länsstyrelsen i Jönköping, där jag tidigare var landshövding, har det, säger Minoo Akhtarzand.

Har ni behövt anställa mer personal på grund av att en ny avdelning tillkommit?

– Nej, vi har en stor kontinuerlig rekrytering. Vi märker att det finns ett stort intresse att söka sig till länsstyrelsen och det är vi väldigt glada för. Vi har en väldigt omfattande verksamhet, säger Minoo Akhtarzand.

– Antalet anställda varierar mellan 170 och 200 personer, vi har ju en del projektanställda, säger hon.

Övriga avdelningar på länsstyrelsen är: naturvård, miljö, samhällsutveckling, stöd- och utveckling och vattenmyndighetens kansli.

Under länsstyrelsen i Västmanland finns också insynsrådet, vattendelegationen, viltförvaltningsdelegationen, det regionala krishanteringsrådet och ett jämställdhetsråd.

Cecilia Eriksson