”En häftig upplevelse att se örnar”

Flera tog med egna kikare. Som mest har 500 personer kommit till örnskådningen, det var förra året. I år var det något färre besökare.  Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

​Örnar är mäktiga fåglar. Den största fågelart vi har i landet är Havsörnen med ett vingspann på 2,5 meter. Och den fascinerar många. Under örnskådningsdagen Örnkoll på Ängsö nyligen fanns chans att uppleva både Havsörn och Kungsörn.

– Det var en häftig upplevelse att se örnar, jag tog kort på dem med mobilen via kikaren. Jag har bara sett dem när jag åkt på E18, de flyger så häftigt. De seglar i luften, säger Monica Svensson.

Det var första gången hon besökte örnskådningen vid utsiktsplattformen vid Grisfjärden på Ängsö.

Det var femte gången som länsstyrelsen arrangerade örnskådningen.

– Vi är här varje vinter, det är en bra matningsplats, säger Alf Ericson, på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

– Bästa stället att se örn är på Dyvik vid Granfjärden. Tidigare har vi varit där, men det är bökigt att ta sig dit, säger han.

Länsstyrelsen hade riggat upp några kikare som besökarna kunde titta i.

– Det blir 60 gångers förstoring i jämförelse med en handkikare där det blir 8 gångers förstoring, säger Alf Ericson.

– Som mest har det varit 3–4 örnar samtidigt på isen, berättar han.

Han upplever att intresset för fågelskådning har ökat. Förra året slog besöksantalet rekord med omkring 500 personer. I år hade Westmannastiftelsen, som äger och förvaltar Ängsö naturreservat, satt in gratis bussar dessutom. Men Alf Ericson berättade att besöksantalet ändå var färre i år.

Vad är det som är så speciellt med örn?

– Det är en stor och mäktig fågel. Det är den största fågelarten vi har, säger han.

– Efter 40 år kom den tillbaka, efter att ha varit helt utslagen på grund av miljögifter, fortsätter han.

Man lade ut giftfri mat till örnarna i hela Sverige och från att ha haft omkring 40–50 par i Sverige på 1920-talet finns det idag omkring 600 häckande par.

– 15 av dem finns här i Västmanland, säger Alf Ericson.

Han berättar om Projekt havsörn, via projektet ringmärks örnarna. Alf Ericson brukar vara med vid dessa tillfällen.

I Sverige finns två arter av örn, Havsörn och Kungsörn.

– Havsörn är den mest spridda. Kungsörn finns mest i fjällen, berättar Alf Ericson.

För att locka örnarna till utsiktsplattformen vid Grisfjärden, började de från länsstyrelsen lägga ut mat veckan innan örnskådningen för att chansen till att se dem ska bli större.

Vänninorna Anita Ejlegård och Eva Ulvebo från Skultuna hade varit på örnskådningen tidigare år.

De är med i en naturklubb och det händer att de ser örnar i deras närområde.

– Vi är bortskämda, de har ökat i våra trakter, säger Eva Ulvebo.

Under årets örnskådning har de sett flera.

– Vi såg en som flög i luften och vi har räknat till 11 örnar på isen idag, säger Anita Ejlegård.

Enligt Alf Ericson går det att se örn på Ängsö, även om man inte lockat dem med mat, men han säger att chansen till att se dem då är störst på den västra sidan av Ängsö.

Yrkesfiskarna brukar mata örnarna.

– Yrkesfiskare runt Ängsö brukar slänga ut mat åt örnarna. Det är ingen konkurrens mellan dem och örnarna. Att örnarna finns här är ett kvitto på miljön är bättre och att fisken är bättre, säger Alf Ericson.

Och på lördag blir det åter fokus på örn, då det genomförs örnräkning i Mälardalen där 90–100 platser bemannas under en förmiddag och alla observerade örnar räknas.

Det görs under ledning av Rördrommens fältstation i Södermanland.

I Västmanland är det Västmanlands oritologiska förening i samarbete med Studiefrämjandet som anordnar arrangemanget.

Cecilia Eriksson

 

FAKTA Örnar

Örnar är ett samlingsnamn för en grupp större rovfåglar. De känns framförallt igen på sin storlek. De brukar vara lång- och bredvingade och ha spretande vingpennor. De har en kraftig näbb, deras ben är befjädrade och de har mycket kraftiga klor.

Populationer av örnar är sårbar för yttre påverkan. Honan är större och starkare än hanen.

Både Havsörn och Kungsörn finns att beskåda på Ängsö, även om Havsörn är den vanligaste. Några detaljer skiljer dem åt.

Havsörnen har bredare och tydligare fingerade vingar och en kilformad stjärt. Hos de gamla fåglarna är den helt vit.

Kungsörnen är smalare och de yngre fåglarna har tydliga vita fält på vingundersidan samt en stjärt med ett distinkt svart ändband.

Källa: Wikipedia