Fem kilometer hälsostig

Hälsans stig går utefter klassiska Strandvägen. Just nu uppmärksammas den på Arboga bibliotek med visning och broschyrer. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

ARBOGA Hälsans stig är i full gång nu, i ordets rätt bemärkelse. Arbogaslingan är fem kilometer, och lyfts fram av både kommun, landsting och Hjärt- och lungsjukas förbund – för att förbättra hälsan.

Hälsans stig har lanserats över hela landet av Hjärt- och lungsjukas förbund, i samarbete med kommuner och regioner/landsting.

Den finns i Arboga, i form av en motionsslinga på fem kilometer och uppmärksammas med visning och broschyrer just nu på Arboga bibliotek.

Tanken bakom är att inspirera till motion för hälsans skull. Hjärt- och lungsjukas förbund påpekar att kost, motion, rökning och stress är faktorer som påverkar vår hälsa och livskvalitet.

Ibland kan små förändringar i livsstilen ge stora resultat.

Att regelbundet motionera på Hälsans stig, kan vara första steget mot en sundare livsstil.

I Arboga går slingan i både stads- och landsbygdsnära miljö.

Om man till exempel startar på Kapellgatan, och går norrut så kommer man så småningom förbi Sturevallen och Högskolecentrum, till Vasagymnasiet där man svänger av västerut, mot Skandiagatan, och därefter rakt söderut, förbi Bryggerimuseet.

Vidare förbi kyrkogården, via Lundborgsesplanaden, över Västerbron, sedan söder- och österut till och via Storgatan.

Då har promenören i stort sett hela tiden utsikt över Arbogaån och de klassiska Arbogavyrerna.

Promenaden går fram till Herrgårdsbron, där svänger man av, över bron och in mot centrum igen via vackra Strandvägen, förbi Engelbrekts knutna näve och in mot Medborgarhuset… Så är då slingan fullbordad.

Härt- och lungsjukas riksförbund säger på sin hemsida:

”Hälsans Stig är vår folkhälsosatsning med målet att få fler att promenera mer. Promenadslingorna ska kännas trygga och enkla. Därför är de bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer samt undviker trappor och branta backar. Låt dig inspireras i Arboga.”

Man kan givetvis själv välja var i Arboga man vill börja och sluta sin promenad. Kartor finns att hämta på biblioteket, eller på förbundets hemsida.

Rolf Johnsson

 

FAKTA Hälsans stig 

Förkortas Sli, och bakom den står Hjärt- och lungsjukas riksförbund, Arboga kommun och landstinget i Västmanland.

Slingan i Arboga är fem kilometer lång och går dels genom stadskärnan, dels i utkanterna med landsbygdsnära natur delvis inpå. Slingan har lagts för att ge de som promenerar vackra vyer, året om.