Gamla mynt efterlyses

Textstorlek:

RIKSBANKEN Nu är det bara drygt tre månader kvar tills det inte längre går att betala med de äldre 1-, 2- och 5-kronorna. Efter den 30 juni blir de äldre mynten, utom 10-kronan, ogiltiga. Fortfarande finns det 1,4 miljarder mynt till ett värde av drygt 2 miljarder kronor ute i samhället. De flesta mynten riskerar att ligga glömda och gömda och i genomsnitt har varje hushåll drygt 500 kronor i mynt. Den som vill sätta in mynten på ett bankkonto kan ta hjälp av myntkartan.se. Där finns cirka 900 banker, växlingskontor och butiker som tar emot mynt. Den som har mynt kvar efter den 30 juni kan sätta in dem på bankkonto i ytterligare två månader, fram till den 31 augusti 2017. Även de äldre 100- och 500-kronorssedlarna blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.