Konsumtionen av kött ökar

Textstorlek:

​Trots det växande intresset för vegetarisk mat fortsätter den svenska köttkonsumtionen att öka, enligt Jordbruksverket. Världsnaturfonden, WWF, säger att uppgången är oroväckande.

Enligt en rapport från Jordbruksverket förbrukade vi i Sverige 87,7 kilo kött per person och år under 2016.

Det är en ökning med ett halvt kilo per person jämfört med 2015 – men begreppet förbrukning innebär inte att vi äter ett halvt kilo mer per person.

– Nej, det speglar en ökning på omkring 0,25 kilo per person, kanske lite mer med tanke på att vi äter mer fågel, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Orsaken till skillnaden är att Jordbruksverket inte redovisar konsumtionssiffror.

– De internationella jämförelsetalen baserar sig på slaktvikt, säger Åsa Lannhard Öberg, handläggare på Jordbruksverket.

Slaktvikt innebär att man räknar ben och andra delar av djurkropparna som vi inte äter. Tumregeln säger att vi äter ungefär hälften så mycket som den rapporterade slaktvikten, alltså knappt 44 kilo per person och år.

Jordbruksverket noterar också att det sker en fortsatt omfördelning mellan olika slags kött. Vi äter till exempel mer fågel och mindre griskött.

Vad gäller fågelkött steg förbrukningen till en ny rekordnivå för sjunde året i rad. Också förbrukningen av ägg växer kraftigt. Produktionen växte med tio procent och förbrukningen nådde också här en ny rekordnivå.

WWF tycker att ökningen av kycklingkött är problematisk eftersom det går åt mycket mark för att producera foder till djuren.

– Det är också särskilt allvarligt när man ser till den ökade importen av kyckling, säger Anna Richert, matexpert på WWF i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare att det är oroväckande att förbrukningen av kött ökar, det klarar inte planetens gränser.

– Nu vill vi se att regeringen tar fram en strategi för hur vi halverar köttkonsumtionen, säger Anna Richert.

Jonas Dagson/TT

 

FAKTA Köttkonsumtion 2016 

Så fördelar sig svenskens köttförbrukning (slaktvikt):

Griskött – 33,5 kilo

Nötkött – 25,6 kilo

Fågelkött – 23,6 kilo

Lammkött – 1,8 kilo

Övrigt – 3,2 kilo

Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning (2010) låg konsumtionen av kött i tillagad vikt på drygt 40 kilo per person.

Källa: Jordbrukssverket