Låg grundvattennivå i länet

Risken för vattenbrist för de med enskild brunn är uppenbar om det inte blir mycket regn. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

LÄNET I fjol drabbades främst Gotland och Öland av katastrofalt låga grundvattennivåer. Troligtvis får de samma problem i år. Nu går SGU, Statens geologiska undersökning, ut med en varning även för Mälardalen. Grundvattennivåerna är redan nu mycket låga.

Tittar man på SGU:s hemsida och deras karta över grundvattennivåer i landet lyser det rött i Östra Svealand. De senaste fem åren är det främst Öland och Gotland som haft problem med vattenförsörjningen. Och uteblir vårregnen kommer även fastlandet att drabbas av detta enligt Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

– Just nu är vattennivåerna mycket under det normala. Men vi har ännu inte nått bottennivån. Och då vintern varit snöfattig i de här områdena så blir det heller ingen påfyllning från smält snö. Vi får alltså ingen normal grundvattenbildning och det är utgångsläget då vi går ut med exempelvis pressmeddelanden.

Vid en titt på SMHI:s hemsida bekräftas det som Thunholm säger – i stort sett hela vintern har varit snöfattig med endast kortare perioder med ett upp till tio centimeter tjockt snötäcke.

– Det är kombinationen av låga grundvattennivåer och ingen snösmältning som ställer till det. Och under perioden då det kommer regn, maj till september, avdunstar det mesta eller tas upp av växter, säger Bo Thunholm.

Han ser det som en påtaglig möjlighet att fastlandet kan få samma problem som Öland och Gotland haft de senaste åren.

– Det kan också bli stora nederbördsmängder men det är lite för tidigt att säga. På Gotland har man i förebyggande syfte redan infört ett vattningsförbud redan ifrån april. Detta gör man för att inte plötsligt stå inför fullbordat faktum.

Redan för en månad sedan såg man på SGU underskottet på grundvatten. Då gick man ut med ett pressmeddelande vilket är ett sätt att uppmärksamma vattenbristen.

– Det kan vi också göra tillsammans med SMHI. Men just nu avvaktar vi utvecklingen, säger Thunholm.

Främst kommer de med egen brunn att drabbas av en eventuell vattenbrist.

– Har man en grävd brunn kan man kika ned i den – lite knepigare blir det med en borrad brunn. Har man problem med en igenslammad brunn bör man åtgärda det. Men borrar man en ersättningsbrunn skall man tänka sig för. En oseriös brunnsborrare kan borra för djupt och då kan man få in saltvatten, berättar Thunholm lite överraskande.

– Västmanland är en region i Sverige där det finns en saltvattenrisk. Det är ingen skillnad mot de som bor kustnära. Färskvattnet vilar som en kudde över saltvattnet. Det måste man ha i åtanke i slättlandskap som kring Mälaren.

Mest utsatta för vattenbrist är lantbrukare med djur där det går åt stora mängder vatten.

– Ja, de är känsliga men de brukar vara uppmärksamma – de har koll på både mark och vatten.

Jan Å Johansson