Mitträcke ska rädda liv

Hela sträckan på riksväg 66 mellan Västerås och Ludvika kommer nu att få mitträcke och viltstängsel. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

FAGERSTA Riksväg 66 mellan Fagersta och Ludvika ska bli mötesseparerad med mitträcken och viltstängsel. När det är färdigt kommer i princip hela sträckan mellan Fagersta och Ludvika att ha maxhastigheten 100 kilometer i timmen.

En utredning om vägsträckan har pågått länge, men underlaget om hur ombyggnaden ska göras är nu klart berättade Fagersta-posten i förra veckan.

Den mest kritiska delen av sträckan Västerås–Ludvika är den mellan Oti i Fagersta och Söderbärke på andra sidan läns- och kommungränsen.

Där kommer vägens bärighet att förstärkas. Det är också den delen av sträckan som först kommer att få mitträcke.

Riksdagsledamoten Anna Wallen (S) är till stor del uppvuxen på landsbygden i Hedkärra utanför Fagersta och väl bekant med sträckan mellan Fagersta och Ludvika. Hon är positiv till den planerade ombyggnaden.

– Jag tycker det är bra. Det är väldigt viktigt för trafiksäkerheten, den här sträckan är hårt trafikerad. Jag tycker dock det är viktigt när man bygger två plus en-vägar att det finns möjligheter för fotgängare och cyklister. Så är det sällan i dag.

Säkra passager och gång- och cykelstråk finns i det här fallet med i Trafikverkets planer för vägen. De innefattar också bland annat säkrare busshållplatser och förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid korsningar och anslutande vägar.

Dessutom planeras en rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Otikorsningen i Fagersta, där riksväg 66 möter riksväg 68 och länsväg 250. Där pågår just nu en dialog med berörda markägare.

Otikorsningen har i dag en krånglig trafiksituation, hög olycksrisk och stor trafikbelastning. På ABB, som har väldigt många pendlare på berörda delar av riksväg 66, ser man också positivt på den planerade ombyggnaden.

– Vi ser positivt på att Trafikverket bestämt sig för att satsa mer på säkerheten för riksväg 66, säger presschefen Christine Gunnarsson.

– Vi har en hel del ABB:are som dagligen pendlar mellan Västerås och Ludvika eller från Fagersta in till Ludvika. Dessutom har vi bussar som trafikerar sträckan Ludvika–Västerås och omvänt.

De är till för våra medarbetare och inhyrda konsulter och det avgår två turer på morgonen och två turer på eftermiddagen från respektive ort. Alla satsningar på ökad trafiksäkerhet tycker vi på ABB är bra.

Ombyggnaden av riksväg 66 är ett stort projekt och det kan komma att dröja flera år innan själva arbetet startar. Projektet som helhet kommer att kosta mellan 200 och 250 miljoner kronor och av dem står mitträcket för 44 av miljonerna.

Lisa Parland