Oroas över hur det blir med brukande- och äganderätt

Sture Johansson är kritisk till regeringens förslag om att tillsätta två nya representanter för miljö- och naturvård och en från natur och ekoturism i viltförvaltningsdelegationen. Han befarar att det kommer att påverka brukande- och äganderätten. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

SALA Förra vintern hoppade företrädare för naturvården av viltförvaltningsdelegationen i Västmanland. De ansåg att jägarintressena vägde för tungt i delegationen. Sture Johansson, ledamot i viltförvaltningsdelegationen, tycker att det är synd men han vill också att man tar in representanter ifrån lantbruk som håller landskapen öppna – vilka han kallar naturvårdarna.

Naturvården representerades av Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen och ornitologiska föreningen. De hoppade av i januari i fjol och är nu på väg att ersättas av något som kallas natur och ekoturism. På det mandat som avhoppet gjorde ledigt sitter nu näringsliv och turism – där ekoturismföretagande ingår. Samtidigt som avhoppet skedde skrev de tre föreningarna en debattartikel i Uppsala Nya Tidning där de ansåg att jaktintresset i delegationen var för kraftigt.

– Här i Västmanland fungerar viltförvaltningsdelegationen trots allt bäst i landet. Men vi måste få in naturvårdarna – de som sköter om naturvården – lantbrukare. Ta exempelvis Tomas och Anna Olsson i Kungsör. De hör till landets största lammproducenter och djuren betar åt Kungsörs kommun och håller landskapet öppet. Eller ta Magnus Åstrand på Seglingsbergs gård vars djur håller landskapet öppet mellan Ramnäs och Virsbo. Annars skulle det snabbt växa igen, konstaterar Sture Johansson.

Han räknar också upp bröderna Kjellin i Hallstaberg som håller djur på Brunnby och kring Strömsholm.

– Stora Ekeby borde också vara med, de håller landskapet öppet från Rytterna till Strömsholm.

Han har dock inte vidtalat någon av dessa i ämnet men är säker på sin sak.

– Jag skulle tro att de ställer upp. I alla fall är Tomas Olsson beredd att göra det.

Regeringen vill nu i april tillsätta två nya ledamöter i viltförvaltningsdelegationen – man vill utöka med en ledamot från miljö- och naturvårdsorganisationerna och en från natur- och ekoturismföretagen.

Sture Johansson befarar att det innebär att miljöorganisationerna får mer makt över den lokala viltvården.

– Förslaget påverkar brukar- och äganderätten. Det är vi markägare som skall förvalta älg-, hjort-, vildsvins- och rovdjursstammarna. Det är vi som äger och brukar marken som får ta kostnaden. Men vi var överens med alla nio län i förvaltnings-området att hälften skulle gå till jakt och hälften skulle gå till rovdjursmat när det gäller rådjuren. Och här i länet har det fungerat bra, tycker Sture Johansson.

– På vargsidan – då vargförvaltningsplanen togs fram var vi också överens. Åtminstone i de flesta länen. Här i Västmanland fick vi några lo och vargar extra till licensjakten. Men som det är nu är det ganska lugnt då det gäller vargen i länet.

Viltförvaltningsdelegationen skall ansvara för allt vilt och Sture Johansson tycker att det har fungerat utmärkt i Västmanland. Arbetsgången är att mötena förbereds i ett arbetsutskott före viltförvaltningsmötet där landshövdingen är ordförande.

– Men älgförvaltningsgruppen borde ha större makt – nu är det bara informationsmöten för dem. När vi tillsatte älgförvaltningsgrupperna var det tre representanter för markägarna och tre från jägarkåren. Och den fördelningen var vi överens om. I dag är det markägarsidan som har ordförandeskapet. Fast jag tycker att vi ger och tar men vi är ju så klart inte 100 procent överens hela tiden.

Sture Johansson tycker som sagt att det var synd att representanterna för naturvården hoppade av. Han tycker det är bra att alla får ta del av fakta och att man skall kunna sitta ned och diskutera.

– Jag har aldrig jagat men jag blir irriterad då man klagar på jägarna – de gör ett viktigt jobb. Men nu ryktas det om att naturvården skall komma tillbaka till delgationen vilket är bra. Men jag skall sätta mig ned och skriva till Länsstyrelsen när det gäller mina förslag om naturvårdarna – det vill säga lantbrukarna.

Jan Å Johansson

 

Fakta Viltförvaltningsdelegationen 

Ordförande är landshövdingen

Fem ledamöter är politiska företrädare

En ledamot har särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt

Två ledamöter för naturvården

En ledamot för jakt- och viltvård

En ledamot för friluftsintresset

En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark

En ledamot för näringsliv och turism

En ledamot för natur och ekoturism

En ledamot för skogsnäringen