Krisberedskapen höjs i länet

Landshövding Minoo Akhtarzand. Foto: Gustav Lindh
Textstorlek:

LÄNET Om länet skulle drabbas av en kris av något slag finns det beredskap i form av samverkan mellan länsstyrelsen och flera viktiga samhällsaktörer i ett krishanteringsråd.
Efter terrordådet som skedde i Stockholm uttrycker landshövdingen Minoo Akhtarzand att det känns ännu viktigare att fortsätta samverkan. Den ska eskalera nu, menar hon.

Sverige har varit lyckligt lottat under en lång tid i form av att landet varit förskonat från krig.

Runtom i världen är det oroligt. Nu satsas det på försvaret och en strategi har tagits fram för att göra det möjligt att producera mer mat i landet.

Länet har tidigare drabbats av kriser som blivit som en väckarklocka att förbereda sig på att katastrofer kan inträffa. Dels drabbades länet av skogsbranden år 2014. Ett år senare skedde ännu en fruktansvärd händelse, när dubbelmordet på Ikea i Västerås inträffade.

Mycket kan hända. Utsläpp av kemikalier, epidemier, naturkatastrofer eller annat. I dessa fall finns det ett regionalt krishanteringsråd: U-Sam. Västmanland i samverkan, lett av länsstyrelsen.

De som arbetar i krishanteringsrådet är alla tio kommuner i Västmanland, Region Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm AB, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Västra Mälardalens kommunalförbund.

– Tillsammans blir vi starka, man ska inte tro att man kan klara det ensam. Det är viktigt att samarbetet finns tydligt samordnat i händelse av störningar i sahället, säger Minoo Akhtarzand.

Överenskommelsen som förnyades och uttökades under årsskiftet handlar om att arbeta förebyggande mot samhällsstörningar, förhindra att de eskalerar och att dämpa dess konsekvenser.

En gång i veckan genomförs ett omvärldsbevakningsmöte via Rakel, ett kommunikationssystem för säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. De håller även fysiska träffar flera gånger per år.

Två möten har hållits med U-Sam hittills i år. Det senaste arrangerades under samma fredag som terrordådet i Stockholm inträffade.

– Jag skulle avrunda vår övning och tog emot informationen om terrordådet med bestörtning och chock. Det får oss att bli ännu mer medvetna och att vi känner att det är viktigt att vi fortsätter och eskalerar vår samverkan, säger Minoo Akhtarzand.

– Det fanns ingen anledning till oro för Västmanland, men poliser från oss stöttade poliser i Stockholm, säger hon.

Hon meddelar att de kommer att hålla fler möten.

– Vi kommer att analysera det som har hänt. Jag tror att det finns en medvetenhet sedan tidigare också med det som hänt i Västmanland med branden och mordet på Ikea, säger hon.

Vid en allvarlig händelse går U-Sam upp i stab för att hantera krisen.

Om något skulle inträffa är det viktigt att civilsamhället håller sig uppdaterade om vad som sker genom radio, tv eller andra medier.

– Lyssna på myndigheterna och deras information.

Man kan också tänka på att ha en del basvaror hemma för att klara sig under några dagar.

– Man kan även tänka på att ha stearinljus hemma. Det kan ju bli strömavbrott, säger Minoo Akhtarzand.

Cecilia Eriksson