Mindre slöseri ska gynnas

Svensk Handel är positiv till utredningen. Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel. Foto: Pressbild Svensk Handel
Textstorlek:

​Regeringen vill motverka slit- och slängsamhället. Skatterabatt för reparationer och särskilda p-platser för dem som delar bil övervägs nu.

Ett nytt avdrag för att dela, reparera, hyra eller sälja vidare konsumentprodukter kan minska på slit och släng och dessutom skapa tiotusentals nya jobb, enligt en utredning. Men biluthyrning omfattas inte av förslaget.

– Vi måste ställa om hela samhällsekonomin och gå från slöseri till kretslopp, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Regeringen beställde utredningen som nu har presenterats för att ta reda på hur samhället kan röra sig mot en så kallad cirkulär ekonomi. Det handlar om att minska avfallet, se till att produkter används längre och att de slutligen kan återvinnas.

Av hundra kronor som ett hushåll spenderar på konsumentprodukter används 98 kronor till att köpa nytt, enligt utredningen.

– Det ser mer ut som slit och släng än cirkulär ekonomi när man ser de siffrorna, säger utredaren Ola Alterå.

Ett problem är att konsumenterna gärna vill ha de senaste produkterna och att det går snabbare och inte är mycket dyrare att köpa nytt än att reparera en gammal produkt.

Utredningen föreslår därför ett skatteavdrag, ett ”hyberavdrag”, i stil med rutavdraget, men som inte är kopplat till att tjänsterna ska utföras i hemmet. Förslaget kan ge 10  000 nya jobb, framförallt till utrikes födda, och beräknas kosta staten 1,4 miljarder kronor det första året. Utredningen vill också gynna delning av fordon i så kallade bilpooler.

Alterå säger att privata bilar står parkerade 90 procent av tiden och att en bilpoolsbil ersätter sex vanliga bilar.

Ett sätt att gynna bilpooler som föreslås, är att kommunerna ska inrätta p-platser enbart för dessa fordon, likt dagens handikapplatser.

Den frilansande livscoachen Anette Rosengren, 35, använder delningstjänsten Snappcar för att hyra bil, beklagar att utredningen inte föreslår att biluthyrning ska omfattas av det nya avdraget.

– Om man vill gynna delningsekonomin så borde det finnas ett avdrag även för biluthyrning. Det hade uppmuntrat till att folk inte köper nya bilar utan använder de som redan finns, säger hon.

Svensk Handel ställer sig positiv till utredningen, även om medlemsföretagen vill sälja nya produkter.

– Det där är en balansgång mellan att ha en positiv utveckling i försäljning och att ta ett ansvar för klimatet och i förlängningen planeten, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Peter Wallberg/TT
Erik Paulsson Rönnbäck/TT