”Ni måste hjälpas åt”

Matentreprenören Leif Skanevall brinner för lokalt producerad mat. Han driver Åsby Kött och Vilt i Hallstahammar och restaurangen Måns Ols i Sala. Här deltar han i länsstyrelsens partnerskapsmöte för landsbygdsutveckling som nyligen hölls i Björksta bygdegård. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

BJÖRKSTA/LÄNET ”Många producenter har det jättetufft.” Orden kom från Leif Skanevall, en välkänd matentreprenör i länet som brinner för den lokala maten. 
– LRF och länsstyrelsen: Ni måste hjälpas åt, för ni har mer att säga till om, sa Leif Skanevall under länsstyrelsens partnerskapsmöte för landsbygdsutveckling.

En stor del av länsstyrelsens partnerskapsmöte för landsbygdsutveckling, i Björksta bygdegård utanför Västerås, handlade om livsmedelsstrategin. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Västmanland. Ett par av länets välkända matentreprenörer var inbjudna till mötet: Lena Ryberg Ericsson och Leif Skanevall som båda tidigare blivit utsedda till länets Matambassadörer.

– Jag brinner för det lokalproducerade, det är otroligt viktigt. För 25-30 år sedan låg allt i Västerås: Chark, bageri, mejeri, slakteri. Idag finns inget av det kvar, säger Leif Skanevall.

– När man åker igenom den här fantastiska bygden med åkrar och skog så ser jag förfallna bondgårdar och det är fruktansvärt. Man blir frustrerad, vad är det som håller på att hända? fortsätter han.

Leif Skanevall kom med en uppmaning:

– LRF och länsstyrelsen: Ni måste hjälpas åt för ni har mer att säga till om. Något måste göras så att vi får fart på det här. Jag och Lena Ryberg-Ericsson hjälper gärna till genom att leda er med rätt kunskap, säger han.

Han talade om att många producenter lever under en mycket tuff situation där de inte får tillräckligt betalt för sina produkter. Han tog ett exempel från en potatishandlare.

– Han begärde nio kronor per kilo, men Ica betalade bara 5 kronor. Sedan skickades potatisen vidare till skolorna för 16 kronor via upphandling, säger han.

Han talade även om böndernas problem med vildsvin och konsekvenserna av vargens existens som lett till att tillgången på älgkött minskat på vissa områden i länet.

– Jag är ärlig och säger vad jag tycker och vet. Man måste tänka om, inte bara på pappret, säger Leif Skanevall.

Han berättade om när han skulle köpa lamm av en bonde i länet, men han tyckte dem var för små. Bonden grät när han berättade varför.

– De vägde bara 10–11 kilo på grund av att vargen sprang utanför stängslet så att de inte kunde äta i fred, berättar Leif Skanevall.

Under mötet fanns bland andra representanter från Lantbrukarnas riksförbund med.

– Det är bra att du säger de här sakerna. Vi har pratat mycket om miljö, tillsyn och kontroll men inte pratat så mycket om tillväxt. Det är komplicerat att vara småföretagare, säger Carl Aschan regionchef för LRF Mälardalen.

– Vi måste få företagarna att bli lite företagarglada, att ge en framtidstro och ett framtidshopp, fortsätter Carl Aschan.

En fungerande lokal matproduktion är viktig ur turismsynpunkt, men också för att Sverige ska kunna vara självförsörjande på mat. Inte minst i dessa oroliga tider.

– Det är inte bönderna som behöver en livsmedelsstrategi, utan det är alla andra. Visst vill man producera mer, men det är inte av egenintresse, säger Carl Aschan.

Det diskuterades i smågrupper och sedan gjorde de en presentation.

Något som mötesdeltagarna tyckte var viktigt är att styrgruppen med Region Västmanland och länsstyrelsen bör tillsätta undergrupper med producenter som får vara med och påverka, att se över regelverket för just de produktionsgrenar som det berör.

Säkert är i alla fall att det inte kan fortsätta se ut som det gör idag då en stor del av betesmarken i vårt län inte längre betas. Något som Sture Johansson, ordförande i Hushållningssällskapet, uttryckte.

Kommentarer kom om att det är räddningsbart och Sture Johansson höll med.

– Ja, det är räddningsbart. Men det är inte alls som det varit.

– Nu behövs mer en handlingsplan än en strategi, säger Henrik Wester turismchef på Region Västmanland.

Maria Ek är chef på avdelningen för landbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Västmanland,

Hur går ni vidare i arbetet?

– Region Västmanland har sagt att de vill bidra på något vis. Vi har inte format någon projektgrupp än. Målet är att det ska bli klart till hösten, säger hon.

– Länsstyrelsen kommer bejaka intressanta aktörer och vill man att vi åker ut och talar om det här i länet så gör vi det, säger hon.

Under sommaren ska förarbetet ske.

– Vi ska titta närmare på Västmanlands styrkor och svagheter och ta idéer från andra som redan gjort det här. LRF har en del information som vi också kommer att använda, säger Maria Ek.

Cecilia Eriksson