Nu växer KAK-regionen

Kungsör är en av tre KAK-kommuner som växer. Bilden från centralorten. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

KÖPING-ARBOGA-KUNGSÖR Befolkningen ökar i både Köping, Arboga och Kungsör.
Tidigare års kräftgångar har förbytts i kraftig befolkningstillväxt.

Det händer saker på befolkningsfronten i det som kallas för KAK-regionen. Alla tre kommunerna där noterar befolkningstillväxt.

Den senaste färdigräknade statistiken på kommunernas hemsidor sammanfattar 2015 års siffror, i väntan på att 2016 ska räknas färdigt och publiceras på hemsidorna.

Där ser det aktuella befolkningsläget ut så här:

Köping: 18  355 invånare.

Arboga: 13  858 invånare.

Kungsör: 8  343 invånare.

Det här är en intressant utveckling, som är motsatt den som rått de senaste 30–35 åren.

I Köping var det nästan 20  000 invånare år 1980. Tio år senare var befolkningen under 19  000 invånare. Därefter fortsatte siffran att krympa ända tills förra året.

Arboga har en tämligen lik-artad trend. Året 1980 så var invånarantalet nästan 15  000.

Sedan började kräftgången för att år 2014 landa på under 13  300 invånare. Sedan vände det.

Kungsör, den lilla kommunen som ligger längst ner i sydvästra hörnet av Västmanland, toppade med 8  600 invånare år 1980.

Sedan sjönk siffran till ganska precis 8  000 år 2015, innan det åter vände uppåt igen.

Tre kommuner, som alla alltså noterar plus i befolkningsstatistiken.

Förklaringen stavas förstås, här som på andra platser i landet, till stor del invandring.

Här sätter den senaste stora flyktingkrisen, och därmed följande invandringen, rejäla spår i statistiken. Ökningen av befolkningen är, med tanke på de senaste årens motsatta utveckling, anmärkningsvärd.

Ett annat sätt att mäta befolkningen är att göra det i invånare per kvadratkilometer. Så här ser det ut, kommun för kommun:

• I Kungsör går det nästan 42 invånare per kvadratkilometer.

• I Arboga är det nästan på tiondelen samma siffra.

• I Köping är det 43 invånare som ”trängs” på en kvadratkilometer. Alltså bara marginellt fler än i de andra två KAK-kommunerna.

Det är alltså noterbart att trots att de tre kommunerna skiljer sig väsentligt i storlek, så bor det nästan precis lika många per yta i alla tre kommunerna.

Köping är för övrigt den ytmässigt största, 645 kvadratkilometer. Att jämföras med Arbogas 419 och Kungsörs 227. Tripp, trapp, trull, enligt siffror som kommunerna själva har valt att ha med i sina kommunpresentationer.

Rolf Johnsson

FOTNOT: KAK-regionen är ett samlande begrepp som numera både företag och officiella institutioner använder sig av.