Nya visningar i gruvan

Maaike Ulfenbrand, visningschef på Sala silvergruva, guidar i en av de nya visningarna: Konstknekten på 155 meters nivå. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

​Sala silvergruva förnyar sitt koncept. Nu tas gamla visningar bort och nya kommer till. Dessutom blir det mer anpassat till funktionshindrade.

– Det har hänt massor på området de senaste åren, men våra visningar har sett ut på samma sätt, säger Maaike Ulfenbrand som är visningschef på Sala silvergruva i Sala kommun.

Förra året fick Sala silvergruva en ny VD Jennie Hesslöw som satte igång en tankeprocess hos personalen med att arbeta fram de nya visningarna i gruvan. Maaike Ulfenbrand, som är en av de tre heltidsanställda guiderna i gruvan, är entusiastisk inför förändringen.

– Det är jättekul, jag känner mig motiverad att jobba, säger hon.

En visning har exempelvis skapats för de gäster som kommit till dem spontant sommarklädda och inte varit beredda för att vistas i två graders kyla i gruvan under en längre tid.

– Nu ska man kunna få en snabb glimt av gruvan, säger Maaike Ulfenbrand.

Konstknekten är namnet på en av av de nya visningarna som visar denna glimt av gruvan, visningen har kortats ned från en och en halv timme till en timme.

Visningen är tillgänglighets-anpassad. Det finns en vändplats för rullstol och permobiler.

Med tiden förflyttas underlaget och nu har nytt golv lagts med hjäp av ideella krafter.

– Tidigare har rullstolsbundna stått och väntat efter hälften av slingan. Men inför nyöppningen år 2006 fick vi kallas för tillgänglighetsanpassade.

– Det funkar att ta sig igenom men det är ansträngande, det tar mycket kraft. Det är ingen som klagat men vi ser det, säger Maaike Ulfenbrand.

Även belysningen ska bli bättre. Led-belysningen från 2006 är slut.

– Vi ansöker om bidrag för det hos Riksantikvarieämbetet, berättar Maaike Ulfvenbrand.

I första hand har de vänt sig till seniorgrupper och skolor.

– Men vi har tagit kontakt med några anläggningar som är anpassade för funktionshindrade personer, till exempel Fallängetorp för fä och folk, berättar Maaike Ulfenbrand.

Totalt är det fyra nya visningar som kommit till och gamla visningar har tagits bort.

Gruvstigaren är en av visningarna, där man på en timme får se gruvan på 60 meters nivå. Vissa stopp har tagits bort och andra stopp har lagts till.

Fokus ligger på att få veta mer om tillmakningen, då man hettade upp berget med eld för att berget skulle kunna brytas med hjälp av verktyg.

Fokus ligger även på drottning Christinas schakt.

Gruvdrängen är en annan visning.

– Man får följa gruvarbetarens vardag och får känna på redskap och verktyg, säger Maaike.

Visningen som heter Bergmästaren är på 155 meters nivå och liknar den tidigare visningen på samma nivå, men här får man exempelvis se pumparna i Gustav III Schakt.

– Det har funnits möjlighet att besöka det tidigare, men de flesta guider har inte hunnit dit, säger Maaike Ulfvenbrand.

Barnäventyret och stora gruväventyret kommer finnas kvar, med vissa förändringar.

Eventuellt kommer 1940-talsbrytningen att visas, beroende på säkerheten.

– Den har inte visats alls förut. Det är fantastiskt spännande, det är en helt annan historia än hittills, då vi visat fram till slutet av 1800-talet.

Barnäventyret med skattjakten ska få en bana som ska tas fram med hjälp av pedagoger från Dalhems förskola i Sala.

Vilka krav ställer dessa nya visningar på guiderna?

– Det är en stor omställning från våra invanda rutiner. Men alla är peppade. Vi har haft fyra utbildningstillfällen, säger Maaike Ulfenbrand.

Under högsäsong har de 11 guider rullande på schemat.

Maaike Ulfenbrand ger smakprov på turen Konstknekten.

Hon berättar bland annat att gruvarbetarna åkte på kanten på en tunna för att ta sig ned i gruvan. Men det var riskabelt.

– För att lugna sig själva så sjöng de. Senare förbjöds det att åka på kanten på tunnan, berättar hon.

Cecilia Eriksson

 

FAKTA Nya visningar

Gruvstigaren – En visning om Silvergruvans drygt 500 åriga historia.

Gruvdrängen – En visning om gruvarbetarnas hårda vardag.

Konstknekten – En glimt av gruvan, visning anpassad för alla som inte kan röra sig fritt.

Bergmästaren – En visning om gruvan och dess historia, men också om parallella händelser ute i världen.