Så värnas det öppna samhället

Textstorlek:
Fredagen den 7 april 2017 är för alltid inristad i Sveriges och Stockholms historia. En mörk dag då terrorn och fasan nådde den svenska huvudstaden mitt i fredagsrusningen. Men också en dag då människor visade medkänsla, omtanke och mod. Stockholm och Sverige demonstrerade med full kraft vad ett väl förberett och fritt samhälle kan mobilisera i form av professionalism och medmänsklighet när det värsta händer.

I det här fallet använde gärningsmannen ett 15 ton tungt fordon som dödligt vapen och tog fyra människoliv, två svenska medborgare, en person med brittiskt medborgarskap och en med belgiskt. 15 är skadade, flera vårdas ännu i skrivande stund. Tankarna går till offren och deras anhöriga, vars liv tog en hastig och tragisk vändning en vanlig fredagseftermiddag.

Ett öppet samhälle är per definition sårbart. Vi ska värna och vårda den öppenheten. Ett totalt skydd är inget som vi önskar eller mäktar med. Men samtidigt får vi inte vara naiva. Säkerhet och försvar är en primär plikt för demokratiska stater, vilket statsminister Stefan Löfven, intervjuad från den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg, fastslog.

Säkerhetspolisen har varnat för att händelser av det slag som nu inträffat kan ske i Sverige. Nu har det hänt och därmed har många vaknat upp till en ny insikt om att ondskan och extremismen existerar och måste bekämpas.
Att några dagar efter attacken föreslå större förändringar i gällande lagstiftning är inte tillrådligt. Det påpekade mycket riktigt Centerledaren Annie Lööf i SVT:s Agenda på söndagskvällen då flera partiledare och inrikesminister Anders Ygeman deltog. Det är inte under chockfasen som lagar möjligen ska skärpas, utan först när händelsen hunnit bearbetas och utvärderas.
Självklart ska polisens och säkerhetspolisens arbete underlättas i möjligaste mån, dock med beaktande av det öppna samhällets principer och de individuella rättigheter som ett rättssamhälle vilar på. I annat fall går vi terroristerna till mötes. Ett förslag som redan diskuteras är den norska modellen där samröre och delaktighet i terrororganisationer förbjuds. Men idén bör utredas noggrant utifrån alla aspekter.
Det är nämligen inte i första hand lagar, kontroll och övervakning som skyddar och upprätthåller det öppna samhället. Det är främst tillit, sammanhållning, förtroende och varje individs insats som bygger ett fritt och öppet samhälle.
Havet av blommor vid Åhléns och Sergels torg, manifestationerna, hyllningarna till poliser och civila som agerade hjältar omedelbart efter nidingsdådet, allt detta visar på styrkan i ett öppet och fritt, men vaksamt och väl förberett, samhälle. Ondskan och terrorn kan aldrig segra om vi fortsätter på den vägen.
Bo Höglander