”Vi är en bit på väg nu”

Sture Johansson, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland, ställde frågor till Kristina Yngwe. Nära 40 personer kom för att lyssna. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

SALADAMM/SALA Nyligen besökte Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Ösby Naturbruksgymnasium i Sala.
Fokus låg på landsbygdskommitténs förslag för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

–  Alltfler känner sig övergivna av staten och politikerna har börjat inse att vi behöver ha en levande landsbygd för att känna sig delaktig var man än bor, säger Kristina Yngwe.

Landsbygdsfrågor har hamnat allt högre upp på agendan.

–  Landsbygdsfrågorna diskuteras alltmer, även i nationella medier och Stefan Löfvén reser runt i landet på landsbygden, så något har hänt, säger hon.

Nyligen kom Kristina Yngwe till Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm, ett möte som arrangerades av Centerpartiet i Sala kommun, för att tala om jord- och skogsbruk och en levande landsbygd, utifrån landsbygdskommitténs förslag.

Många av förslagen som kom till har drivits inom partiet länge.

–  De flesta av de 75 förslag som finns är konkreta och genomförbara inom en tioårsperiod, säger Kristina Yngwe.

–  Alla åtta partierna är enade och folk är positiva till förslagen. Det kommer inte att lösa landsbygdens alla utmaningar, men vi är en bit på vägen, fortsätter hon.

Det finns höga förväntningar.

–  Om man inte gör verklighet utav förslagen då tror jag att det kommer bli ett stort fall, säger Kristina Yngwe.

Hon tog upp de delar som hon anser är de viktigaste i förslagen: Att 10  000 statliga jobb ska utlokaliseras till hela landet.

–  Ungdomar lämnar landsbygden för att studera och flyttar inte tillbaka för att de inte hittar de jobb som de har utbildning för, säger Kristina Yngwe.

–  Det är intressant att de rubriker som fanns med i de nationella medierna efter att utredningen presenterats var: ”Nu ska landsbygden ta jobb från Stockholm”. ”Nu ska Stockholm behöva betala för landsbygden”. Det visar hur synen fortfarande är på landsbygden, säger Kristina Yngwe.

Men nu ska det handla om att landsbygdssäkra beslut. Att staten ska ta ansvar för landsbygdsperpektivet när det fattar beslut.

En annan viktig del som Kristina Yngwe talade om är att alla ska ha en fungerande uppkoppling.

–  Centerpartiet har drivit frågan under transporter, inte bara som landsbygdsutveckling. Att alla ska ha tillgång till hög kapacitet 2025, fick vi igenom i landsbygdskommittén, säger hon.

Sture Johansson, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet, och publiken ställde frågor till Kristina Yngwe.

Det handlade bland annat om strandskyddsregler, allemansrätten, äganderätten och vargfrågan.

Vad kommer du ta med dig från mötet?

–  Det är alltid bra att få en bild av vilka frågor som är aktuella på den plats man kommer till och här är det framförallt skogs- och ägandefrågan som ligger i fokus, att man inte har förtroendet att bruka sin egen skog, säger Kristina Yngwe.

Cecilia Eriksson