Intresse för krisberedskap

Ingela Regnell, beredskapsdirektör på länsstyrelsen, tycker det är positivt att intresset för krisberedskapsfrågor ökat. Foto: Länsstyrelsen
Textstorlek:

LÄNET Västmanland har lärt sig en del av den stora skogsbranden. Det tror Ingela Regnell, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland.

Alla länets kommuner deltog på något sätt i den av MSB initierade Krisberedskapsveckan.

Länsstyrelsen uppmärksammade dels Krisberedskapsveckan i sociala medier, dels befann man sig på Erikslund och delade ut broschyrer.

– De tog slut allihop.

Vi är sårbara i dag eftersom alla system hänger ihop på ett annat sätt än tidigare. Slås något ut kan det få konsekvenser i alla samhällsfunktioner.

– Därför är det positivt att intresset för de här frågorna är stort, menar Ingela Regnell.

Intresset för att hjälpa till och bidra i den mån man kunde märktes tydligt under den stora skogsbranden år 2014 och efter lastbilsattacken i Stockholm helt nyligen. Liknande tendenser märktes också under hösten 2015, då antalet asylsökande steg mycket
kraftigt.

– Efter branden har alla kommuner någon form av frivillig resursgrupp. Men Krisberedskapsveckan fyller en viktig funktion eftersom det fortfarande saknas viktig kunskap, säger Ingela Regnell.

Hon ger ett konkret exempel:

– Många tänker inte på att vattnet kan försvinna vid strömavbrott.

Är man bättre rustad på landsbygden?

– Absolut. Där finns en helt annan beredskap. Man har ofta vedspis eller kamin, alternativa energikällor och kanske egen brunn. Dessutom är man van vid att det kan bli strömavbrott.

Ironiskt nog inträffade It-attacken WannaCry ransomware med skadlig krypteringskod just under krisberedskapsveckan.

– Sådant går aldrig att gardera sig helt emot men klassiska tips som att kontrollera brandväggarna och avstå från att öppna filer som verkar suspekta är alltid aktuella, säger Ingela Regnell.

När det gäller lösenord är ett bra tips att sätta ihop två helt olika ord. Skriv hellre
sommartimmer än sommarstuga eller timmerstock.

Även i trafiken är vardagligt säkerhetstänkande på sin plats.

– Kolla trafikinformationen på P4 om du ska köra en längre sträcka, i synnerhet om det är en olycksdrabbad vägsträcka.  Skaffa kunskap om vilka alternativa vägar som finns.

Ingela Regnell understryker överlag  människors eget ansvar att hålla sig informerade. Men då gäller det förstås att informationskanalerna är att lita på!

– Media har en väldigt viktig roll påpekar Ingela Regnell. Om en uppgift inte är bekräftad, skriv eller säg att det är just obekräftade uppgifter eller vänta med att publicera. Tyvärr agerade man inte så under lastbilsattacken i Stockholm då det spreds uppgifter om skottlossning på flera håll.

För drygt 20 år sedan, i mitten av 1990-talet ställdes en stor del av både totalförsvar och
civilförsvar om till krisberedskap. Nu börjar man tvärtom rusta upp försvaret igen.

Hur mycket finns kvar av alla bunkrar och skyddsrum som byggdes under kalla kriget?

– Mycket finns kvar men har inte underhållits på länge.

Lisa Parland