Nytt tankställe planeras på landet

Textstorlek:

ROMFARTUNA Ett nytt tankställe för biodrivmedlet HVO planeras att byggas i Romfartuna, utanför Västerås. Lantbrukaren Johan Elander har beviljats stöd på 615  000 kronor för klimatförbättrande åtgärder. 

Klimatklivet är ett investeringsstöd med syfte att stärka det lokala klimatarbetet. Pengarna går till kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting.

Nu har Naturvårdsverket beviljat drygt 33 miljoner kronor för klimatförbättrande åtgärder i Västmanland.

En av dem som fått ta del av stödet är lantbrukaren Johan Elander. Han arrenderar ut åkrar. Verksamheten består av blomodling och ved. Nu planerar han för ytterligare en verksamhetsdel. Han har under drygt ett år funderat på att bygga ett tankställe med biodrivmedelet HVO, hydrerad vegetabilisk olja.

HVO är ett förnybart bränsle som kan tankas i tunga fordon som normalt går på diesel. HVO minskar växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel.

– Vi ligger i startgroparna, säger Johan Elander.

Anledningen till att han planerar ett tankställe för HVO är att hans syster arbetar med att producera HVO i Östergötland.

– Vi kommer troligtvis ha ett samarbete med dem, säger Johan Elander.

Det nya tankstället planeras att byggas i Igelsta i Romfartuna där Johan Elander bor och verkar. Läget passar bra.

– Vi bor nära en hårt trafikerad väg.

Miljöbiten är viktig för Johan Elander.

– Jag anser att det är väldigt viktigt att värna miljön. Har man barn vill man försöka göra en bättre insats för miljön.

Vad det kommer kosta att bygga tankstället är oklart i nuläget.

– Vi har flera offerter, vi får se vad kostnaden hamnar på. Det är svårt att svara på just nu, säger han.

– Vi får se om det faller väl ut, stödet är beviljat. Men om vi drabbas av förhinder blir vi återbetalningsskyldiga.

Inom vilken tidsram förväntas ni bli klara?

– Tidsramen är inom ett år, säger Johan Elander.

Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2017. Även Bostadsrättsföreningen Rekylen i Västerås beviljades 500 000 kronor för laddstationer för elbilar och VafabMiljö 32 miljoner kronor för att uppgradera företagets biogasproduktion.

Utöver det har stödet tidigare delats ut till tio olika investeringsprojekt i Västmanland, varav två var till tankställen för HVO.

Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden 2015–2020 för alla typer av klimatinvesteringar. Stödet kan sökas hos Länsstyrelsen totalt fyra gånger under året.

Nästa ansökningstillfälle är den 7 augusti till 9 september samt i november.

Cecilia Eriksson