Fornminnen intresserar

Arkeologen Anna Ulfhielm berättade initierat om brandområdets historia. Cirka 50 personer kom för att höra om stenålder och gamla boplatser. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

ÖJESJÖBRÄNNAN/SALA Under helgen arrangerade Länsstyrelsen två guidade turer för att visa brandområdet ur ett historiskt perspektiv. Efter den stora skogsbranden har många nya upptäckter gjorts vilka spänner ifrån stenåldern till järnbrukens tid. Kunnig guide under turerna var arkeolog Anna Ulfhielm.

Trots risk för regn hade många sökt sig till Sveaskogs Ekopark Öjesjöbrännan i brandområdet i Sala kommun. Två turer arrangerades under lördagen vilket sammanlagt lockade cirka 50 personer som ville veta mer om brandområdets historia. Branden år 2014 var så intensiv att mossa och jord brann upp vilket gjorde att många dolda forntida- och kulturhistoriska lämningar hittades.

– Från början fanns det 44 lämningar i området som man kände till. Men då vi avslutade våra undersökningar efter branden hade vi hittat 764 lämningar till. Och ännu är inte alla upptäckta, berättar Anna Ulfhielm.

Hon berättar om hur hårt bränt allt var, vilket gjorde att det tog tid för henne att upptäcka nya lämningar.

– Det var svårt att skilja lämningarna från de kala stenarna där mossan brunnit av så det tog tre dagar innan jag såg kolarkojorna och kolbottnarna. Jag lärde mig dock snart av färgerna vad som var vad.

I området har arkeologer hittat åtta boplatser från stenåldern.

– Längst upp i norra brandområdet har vi hittat två som är 10 000 år gamla.

Ulfhielm berättade vidare att det i området finns nuvarande belägg för att de har anor ifrån 1300-tal.

– På 1600-talet blomstrar järnbruken där brukens mark dominerar de västra delarna av brandområdet. I öster är det mer bondeskog. Och vi har hittat väldigt många kolbottnar – närmare bestämt 650. Det finns dammvallar i skogen och i norra området har vi hittat kvartsbrott.

För guidningens skull hade hon gjort en sträcka på cirka två kilometer i närheten av Öjesjön där skogsbranden startade. Det första stoppet är vid en stenmur.

– 1699 fanns det en backstuga här men de rester vi ser här är från slutet av 1800-talet och det kallades för Emmas torp. Här bodde Emma med fem barn och själva huset står nu på Fläckebo hembygdsgård.

De församlade får också veta att det finns en tjärdal och en jordkällare på platsen.

– Här finns också något som kan vara en väg eller en del av en åkermark.

Nästa plats är en upphöjning i marken alldeles intill stranden av Öjesjön.

– Jag trodde att det legat en kolarkoja här men en person i förra gruppen berättade att det har varit en boningsplats – så jag skall ändra i mina anteckningar.

Anna Ulfhielm berättade också att landskapet för det mesta sett likadant ut ända ifrån medeltiden men att det på 1960-talet började att ändras.

– I området finns också tre offerkast varav ett finns i Fläckebo där tre barn en gång frös ihjäl.

Hon har också hittat nya gränsmärken i området varav ett är daterat 1699.

– Riksantikvarieämbetet är inte så förtjust i gränsmärken men jag lägger in dem på kartorna i alla fall.

På platsen där boningsplatsen ligger kan man också ana en smal remsa åkermark.

– De är inte så svåra att hitta, de var jätteviktiga förr så de finns alltid med på kartor, berättar Ulhielm.

Hon visar också på en kolar-
koja, eller resterna av den rättare sagt.

– Det här spisröset hittade jag
i november år 2015.

De guidade turerna i helgen var ett test, som Ulfhielm säger.

– Ja, det var mest en koll av intresset och de guidade turerna kan återkomma. Vi får nog beteckna detta som en succé. På första turen kom det 21 personer och på denna cirka 30.

Det var dock ett tag sedan hon var i området och inventerade.

Jan Å Johansson