Intresse för närområdet

Emma Karp och Sara Bäckman framför det gamla vattentornet i Kolbäck. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

HALLSTAHAMMAR I tre års tid har Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen tillsammans med berörda kommuner genomfört en byggnadsinventering. Detta för att identifiera och lyfta fram kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Just nu håller man på med detta i Hallstahammars kommun.

På plats för att inventera i Kolbäck är Sara Bäckman och Emma Karp, båda bebyggelseantikvarier.

– Man kan säga att vi uppdaterar kommunernas kulturmiljöprogram och inventeringen vi gör är till för att vara ett underlag för kommunerna, berättar Sara Bäckman.

Inventering görs alltså av länsmuseet, Länsstyrelsen och som i detta fall Hallstahammars kommun.

– Det är ett flerårigt projekt, vi startade år 2014 och beräknar att det skall vara färdigt 2018. Vi har avverkat Norberg. Sala och Skinnskatteberg är nästa på tur, säger Bäckman.

– Alla kommuner har minnesvårdsprogram men de är oftast inte uppdaterade sedan 1970- och 1980-talet. Sedan dess har det hänt mycket i bebyggelsen och dessutom har synen på vad som är kulturhistoriskt intressant ändrats genom åren. Förr var exempelvis 1920-talet ”inne” men i vår inventering tar vi med allt, berättar Sara Bäckman och tillägger att det är viktigt att se vad som är viktigt i ett lokalt perspektiv.

De kallar sitt arbete för en totalinventering som kommer att ge ett fantastiskt kunskapsunderlag för kommunerna.

– Man kommer att få ett sammanhang och strukturer. Vi går inte bara på det som är mest känt eller hitta pärlor. Vi fotograferar även modernare bostads- och villaområden, säger Bäckman.

De främsta målgrupperna för inventeringen är en intresserad allmänhet och kommunernas plan- och bygglovshandläggare.

– Men det är också ett bra kunskapsunderlag för oss på länsmuseet, säger Sara Bäckman och fortsätter:

– Folk hör av sig till oss om byggnader och vill ha råd om byggnadsvård. Då kan vi ta fram detta material som underlag för diskussioner.

I Hallstahammar har de delat upp arbetet då här finns mycket historia. Just nu koncentrerar man sig på Kolbäck, Strömsholm, Borgåsund och Herrevad. Hallstahammars tätort är färdiginventerad.

– Det har hänt mycket sedan 1960-talet som inte är omskrivet. Och kommunerna har märkt av ett intresse för närområdet från befolkningen. Vi träffar folk som har historiska saker att berätta, om kulturhistoriskt intressanta miljöer eller bara berättelser som är värda att bevara, säger Sara Bäckman.

Men de är som sagt mitt uppe i arbetet så hur själva slutprodukten, presentationen skall se ut vet de inte riktigt. Detta står kommunerna för – de är beställarna av materialet.

– I de flesta fall kommer det nog att vara en digital funktion med karta men någon form av tryckt material kommer det också att bli.

– Det har varit intressant att se hur bebyggelsen utvecklats, påpekar Emma Karp.

– Ja, och så har vi sprungit på mycket som varit överraskande, flikar Sara Bäckman in.

Jan Å Johansson