Många vet inte vad som gäller om strandskyddet

Att ställa ut trädgårdsmöbler eller bygga ett räcke på bryggan är inte tillåtet. Det kan uppfattas som att bryggan är privat. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

NORRA LÄNET Just nu håller Länsstyrelsen tillsammans med Fagersta-, Norbergs-, Skinnskattebergs kommun och polisen på med en kampanj för att informera om vad strandskyddet innebär. Stickprov kommer att göras i bland annat sommarstugeområden.

Nu i början av juni har Länsstyrelsen och de tre kommunerna skickat ut information till boende och fastighetsägare i utvalda områden. I slutet av sommaren skall informationen följas upp med besök för att kontrollera att strandskyddet efterlevs. Charlotta Kjellström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, kommer att hålla i projektet.

– Kommunerna väljer ut två områden vardera där information går ut. Vi på länsstyrelsen har valt ut ett område och det är Malingsbo-Kloten.

I fjol informerade man i Sala kommun och Västerås kommun och där fann man i Fläcksjön en byggnad och en brygga som bröt mot strandskyddet.

– Det är ett ärende som vi har pågående just nu. Vi har skickat ett brev och en informationsfolder att fylla i. Vi vill först och främst ge människor en chans att rätta till det som blivit fel, berättar Charlotta Kjellström.

– Man kan söka dispens i efterhand men gör man inget blir det ett föreläggande med vite. Och hjälper inte det blir det en åtalsanmälan hos polisen.

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag i hela landet. Det finns till för att alla människor skall kunna använda sig av stränderna. Men också för att skydda djur och växter som lever på eller intill vatten. Det är inte tillåtet att bygga bryggor, hus eller gräva och schakta i strandnära områden. Men man bryter också mot strandskyddet om man ställer ut trädgårdsmöbler eller klipper gräset vid en allmän strand.

– Det kan av människor uppfattas som att stranden är privat och de kanske känner att de inte har tillgång till stranden, säger Kjellström.

Men många bygger bryggor, bostadshus, friggebodar, bastur, pooler eller fyller ut sand i vattnet för att få en badstrand – vilket alltså inte är tillåtet då det gäller allmänna stränder.

– I fjol upptäckte vi också många fall där man byggt räcken på bryggor. Det är inte heller tillåtet då det kan uppfattas som privat. Man får vistas på bryggan om inte ägaren är där. Man får helt enkelt inte hålla allmänheten borta. Speciellt på vintern då många vistas på isarna och stannar vid en brygga för att fika. Men om bryggan ser ut som en mindre altan är det inte många som vågar sig fram. Jag tror att många tänker att man kommer in på någons hemfridszon.

Vill man utöka en brygga måste man söka dispens och gäller det en större brygga är det bygglov som gäller. Men kommunerna har olika regler i det fallet. Vid fjolårets inventering fann man också många gäststugor byggda strandnära.

– Finns det en befintlig stuga eller vad det kan vara kan man söka dispens – men det är alltid bäst att söka bygglov innan man bygger. Realiteten är den att det kostar att ta bort det man inte sökt tillstånd för.

I fjol var det första gången man genomförde informationskampanjen.

– Tanken är att alla kommuner i länet skall ha genomfört detta så småningom. Men det är ofta en resursbrist hos kommunerna – de har helt enkelt inte personal till detta. Kommunerna skall egentligen ha en tillsynsplan men den är ofta bortvald på grund av bristande resurser, säger Charlotta Kjellström.

Men strandskyddet är ett ofta återkommande ämne utöver denna informationskampanj.

– Ja, vi får ofta tips från allmänheten om strandnära byggen – det sker ganska mycket sådant. Och ofta, i kommunernas detaljplaner, finns en risk att den strandnära marken privatiseras. Det gäller att tänka till.

Vad är då det största skräck-
exemplet hon stött på?

– Det var en person som byggt en hus på en annans mark.

Och det var inte vilken mark som helst.

– Nej, det var kommunens mark.

Jan Å Johansson